سرویس مد و لباس هنرآنلاین: در دوران اسلامی همچون دوره‌های پیشین، پوشاک افزون بر ابعاد مختلف فرهنگی، ازجمله نشانه‌ای و آیینی، کاربردهای زیبایی‌شناختی نیز دارد و از همین رو می‌توان آن را از منظر هنری بررسی کرد.

عواملی مانند مشخصات پارچه، طرح، رنگ‌بندی و تزیینات، هرکدام می‌تواند به مثابه ابزاری باشد برای هنرمند تا با بهره‌گیری از آن‌ها، به تهیه‌ پوشاکی مبادرت ورزد که دارای ویژگی‌های هنری و زیبایی‌شناختی باشد. از همین روست که توجه به رنگ و ایجاد هماهنگی به‌وسیله‌ آن، خود اطلاق آفرینش هنری را ممکن می‌سازد. مجموع این عوامل تعیین‌کننده، زمینه‌ساز آن است تا شخصیت‌هایی با گونه‌های متنوع کار در زیبایی‌آفرینی پوشاک مؤثر باشند؛ در این میان، از ریسنده تا بافنده و درزی همه هنرمندان عرصه‌ پوشاک‌اند که هنر آنان در دو بعد گزینش و ترکیب امکان بروز می‌یابد.

و اما یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های زیبایی‌شناختی پوشش در اسلام، تعادل در انتخاب‌گری است؛ پوشاک یکی از مظاهر فرهنگی و تمدنی انسان‌ها هست و اعتدال و میانه‌روی در امور، به‌ویژه در انتخاب پوشاک از توصیه‌های راهبردی در زندگی مسلمانان است.

پیامبر (ص) فرموده‌اند که: رحیمیان امت من، متوسطان و میانه‌روها هستند: سبک زندگی هر فرد، ارتباط معقولی با انتخاب پوشاک دارد در بین انسان‌های متعادل برقراری تعادل در پوشاک و نوع اقلیم و شرایط محیطی مانند (سردی، گرمی، تری، خشکی)؛ به‌طور طبیعی جریان دارد و به عبارتی رعایت تعادل اقلیمی و پوشاک، نسبتاً فراگیر است.

تعادل در پوشاک می‌تواند شامل جنس و مواد، طرح و برش، دوخت و اجرا، نقش و رنگ، کاربردهای عام و خاص ... باشد؛ بنابراین در اولین گام، پوشاک می‌تواند بین جسم و روح متعالی مسلمان، تعادل برقرار کند. پوشاک مناسب حاصل معانی و صفاتی مانند حیا، عفاف، پرهیز ارزشی، تجلی زیبایی، حفظ و تندرستی و غیره است.

برقراری نسبت‌ها و متغیرهای سن، جنس، محیط، شرایط اقلیمی، مزاج چهارگانه آدمی (صفرا، سودا، دم، بلغم)، مواد و جنس پوشاک، نقوش، آرایه‌ها و تزئینات، نحوه کاربرد پوشاک در خانه و اجتماع و غیره، هر یک می‌تواند در یک نسبت معقول و متعادل قرار گیرد.

در حقیقت پوشاک و طراحی‌های متنوع آن، اگر نسبتی با مفاهیم تعادل یابی برقرار کند؛ زیبایی، کارآیی و تعادل یابی را به ارمغان خواهد آورد.

از آموزه‌های دیگر در انتخاب پوشاک متعادل، پرهیز از استفاده‌ "لباس شهرت " است؛ که شامل پوشاکی می‌شود که در طرح و دوخت تزیین، متفاوت و انگشت‌نما باشد و سبب هنجارشکنی در جامعه شود.

به هر روی بشر در موضوع زیبایی و خلق ابداعات و نوآوری‌های هنری و ارائه پوشاک در دوران زندگی‌اش از گذشته تاکنون، در حال کشف و ارائه بوده است.

توجه به اصل سادگی، زیبایی، کار آیی، از اصول کاربردی هنرمندان عصر اسلامی بوده است. این ویژگی را می‌توان در حال حاضر نیز در طراحی پوشاک اقوام مسلمان مشاهده کرد. تأکید بر رفتار و آداب اخلاق و معنوی و توجه به دیدگاه کمالگرایانه در اسلام را می‌توان در نوع لباس مسلمانان موردمطالعه قرارداد بنابراین رعایت حجاب و قواعد و احکام پوشش بدن و جلوه‌آرایی آن، مظهر رفتار زیبایی شناسانه‌ آنان است و رعایت عفت و پاک‌دامنی و پاکی نیز می‌تواند مظهر کمال آدمی باشد.