سرویس مد و لباس هنرآنلاین: میان طراحی جواهرات و هنرهای همچون معماری و فرش، شباهت‌های بسیاری وجود دارد به همین سبب تصادفی نیست که بسیاری از معماران و فرش‌بافان به طراحی جواهرات نیز می‌پردازند و گاهی همان آثار منبع الهام بسیار خوبی برای طراحان زیورآلات می‌شود.

خانه طراحان زیورآلات ایرانی در طرحی نو اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی بافت فرش در ابعاد مینی مال کرده و هنرجویان این مجموعه زیورآلاتی از دنیای پررنگ و نقش فرش را طراحی کرده و ساخته‌اند.

‌‌‌‎سرفصل هایی که در این دوره آموزش داده می‌شود به شرح زیر است:

آشنایی با چگونگی شیوه محاسبه اندازه دقیق بافته نهایی

آشنایی با نحوه طراحی فرش

آشنایی اولیه با مواد و مصالح و کاربرد ویژه آن ها

آشنایی با ابزاربافت و مرمت فرش (تنها موارد مورد استفاده)

آموزش نحوه های دار/چله کشی کاربردی در اندازه های کوچک

آموزش آماده سازی چله برای شروع بافت

آموزش انواع گره فرش و شیرازه ها و کاربرد آنها

آموزش روش های پوددهی و کاربردهای آنها در بافت های کوچک

ادامه مباحث جلسه پیشین و شروع بافت

آموزش جدا کردن بافته از دار

آموزش پرداخت فرش (پشمین و ابریشمین)

آموزش نحوه دوخت و استفاده از سوزن

آماده ساختن کار نهایی

در ادامه فیلمی از یک نمونه تبدیل فرش به زیور را در ادامه ببیند: