سرویس مد و لباس هنرآنلاین: پدیده مد آنجایی در مسیر نوآوری قدم خواهد زد که طبقات مختلف جامعه به کارکرد آن پی برده و خواهان تحول جایگاه فردی و اجتماعی خود از دریچه پوشش باشند.

قدر مسلم در هر جامعه‌ای گروه‌های خاص در جهت‌دهی به این جریان نقش‌آفرینی کرده و ساحت مشخصی را برای مد جامعه تعریف می‌کنند.

بررسی الگوهای پوشش و کارکردهای آن در دو بعد سبک زندگی و توان اقتصادی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. ازاین‌رو هدف از انتشار این مطلب، تأکید بر لزوم شناخت ابعاد و مؤلفه‌های شکل‌دهنده الگوهای پوشش هم‌نوا و ناهمنوا با هنجارهای رسمی و تأثیر هر یک از کارکردهای مذهبی و مدرن در شکل‌گیری آن است.

چرایی سپردن لباس اقوام به دست فراموشی در میان نسل جدید، تغییر 180 درجه‌ای سبک پوشش پسران و دختران در مقایسه با پدران و مادران همان‌ها، تمایل افراد در تعریف هویت خود بر اساس انتخاب پوشش‌های بی‌قاعده و مواردی ازاین‌دست همگی بر ضرورت پرداختن به فاکتورهای شکل‌گیری مد و ذائقه در جامعه ایرانی بسیار مؤثر است.

و حال جای طرح این پرسش باقی است که کدام نهاد دولتی یا غیردولتی اجتماعی و فرهنگی مسئولیت مسیر ذائقه نوجوان و جوان امروزی را متقبل می‌شود؟

سرمایه‌های اقتصادی باقدرت در راستای ورود محصولات لوکس صرف هزینه می‌کنند و خروجی فعالیت آن‌ها پشت بیشتر ویترین‌های فروشگاه‌های لباس عرض‌اندام می‌کنند.

این‌گونه است که پوشش تبدیل به‌وسیله ای شده تا افراد بر مبنای میزان دارایی اقتصادی و نوع اندیشه انتخاب‌گر خود، ضمن عبور از هنجارها، سبک پوشش خود را به دیگران القا کرده و تأکید نظام و ساختار سیاسی بر رعایت اصولی قاعده‌مند برای آن‌ها محلی از اعراب نداشته باشد.

از سویی دیگر، همان اندازه که نمای خانه‌ها و مدل اتومبیل‌ها در شمال شهر با جنوب شهر متفاوت است، پوشش افراد نیز تفاوت چشمگیری به خود گرفته، اما نقطه اشتراک معناداری میان هر دو شکل از پوشش وجود دارد و آن مربوط به سبک انتخابی است؛ در این راستا مهم‌ترین تأثیرات مد در میان نوجوان و جوانان مربوط به ایجاد احساس شادی و هویت مدرن داشتن می‌شود و این همان وجه مشترک میان سبک‌های پوشش است باقیمت‌های تمام‌شده متفاوت در سایه کیفیت و مرغوبیت کالای خریداری‌شده.

به‌هرحال باوجود فواید اقتصادی مدگرائی برای صاحبان قدرت و سرمایه، این پدیده پیامدهای منفی و زیانباری ازنظر فرهنگی برای جامعه دارد و با توجه به اینکه کشور ما نیز جامعه‌ای در حال گذار از سنت به مدرنیته است، می‌توان گفت که ایران نیز همچون بسیاری از کشورهای در حال گذار، مورد تهدید مخاطراتی بسیار در این زمینه است.