سرویس مد و لباس هنرآنلاین: امروزه توسط رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی شاهد تغییر مدام هویت‌های بر خواسته از جریانات مد و لباس در جهان هستیم.

از سویی دیگر جهانی‌شدن، تبادل فرهنگی، فرآیند مدرنیته و به‌تبع آن رشد فردگرایی بر عرصه‌های مختلف ازجمله عرصه‌های فرهنگی و سیاسی جوامع تأثیری عمیق بر جای گذاشته است که در عرصه‌های فرهنگی می‌توان از بروز سبک‌های جدید پوشش و گوناگونی در انواع آن، نقش تصمیم‌گیری افراد در مصرف یا خلق محتوا، در بازتعریف هویت نوین و مدرن، کسب تمایز و در سیاست به انواع تقابل بین دولت‌ها و شهروندان اشاره کرد که بازتاب این امر را می‌توان در غلبه بر فرهنگ کثرت‌گرا مشاهده کرد. امروزه تنوع در سبک‌های پوشش جوانان به‌صورت واقعیت عینی مشاهده می‌شود. بدین ترتیب که الگوهای متفاوت و متنوعی از پوشش جوانان بنا بر علایق و سلیقه‌های شخصی آن‌ها پذیرفته می‌شود که موجبات تمایز آن‌ها از یکدیگر و خلق طبقه‌بندی‌های متفاوت را فراهم می‌آورد.

شبکه‌های اجتماعی با توجه به توانمندی‌هایی که دارند، یکی از عوامل بسیار مهم دگرگونی ارزش‌ها و باورها هستند چه اینکه قادرند با برنامه‌ریزی‌های دقیق و کنترل‌شده، اندیشه‌های مردم یک جامعه را شکل داده و رفتار آنان را به‌صورت دلخواه سمت‌وسو دهند.

درنتیجه در این نوع چالش تعارض میان کردارهای عمومی از یک‌سو هنجارها و ایدئولوژی‌ها از سوی دیگر مشاهده می‌شود.

اما هدف از این مطلب بررسی چرایی تحولات به وجود آمده نیست بلکه می‌خواهیم قدرت برخی از نمادهای فرهنگی در معرفی خود به دیگران را موردتوجه قرار داده چراکه امروز شاهد تغییرات مدام در بستر انواع رسانه‌ها هستیم و در حقیقت می‌توان گفتم امروز رسانه‌های سنتی دچار نوعی از فروپاشی شده‌اند.

"اینترنت" مهم‌ترین عامل در رقم خوردن چنین جریاناتی است. این مهم به‌تمامی افراد کمک کرده است تا به‌دوراز تشکیل یک تحریریه متمرکز باسیاست‌های کلان، قدم در مسیری گذاشته تا ادبیات خاص خود را رسانه‌ای کرده و از خود، عقاید و باورهایشان برای مخاطبان آگاهی ایجاد کنند.

امروز مخاطبان رسانه از نقش دریافت‌کننده به تولیدکننده رسیده‌اند و این‌گونه است که هر سوژه‌ای که رسانه بخواهد به آن بپردازد، ماهیتاً دچار تحول شده است.

برنامه‌سازی اینترنتی در ارتباط با تمامی موضوعات رونق گرفته و افراد با هر سلیقه و خاستگاهی از این دریچه به عرصه‌های مورد علاقه خود می‌پردازند.

اگر تا پیش‌ازاین در رسانه‌های سنتی به موضوع حجاب پوشش مد و لباس به‌عنوان موضوعی در حوزه اجتماعی پرداخته می‌شد،  امروز دیگر موضوع مد، نقش هویتی و یک سوژه اجتماعی به‌عنوان زیرمجموعه پارادایم رسانه‌ای کوچک ندارد و لباس به‌خودی‌خود نقش رسانه را بازی می‌کند.

امروزه پوشش پیامی را به مخاطب  منتقل می‌کند که از دل تاریخ گذشته و پدرخواندگی رسانه‌ای بیرون نیامده و سلیقه و فردیت است که مسیر آن را مشخص کرده و باقدرتی به‌مراتب بیشتر از رسانه‌های رسمی، علایق و سلایق دیگران را مدیریت می‌کند.

این فضای جدید رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی به هر فردی فرصت می‌‌دهد که هویت شخصی بر مبنای شخصیت افراد ساخته شود و نگران سانسورهای رسانه‌های ملی نباشد.