منصور تیرگر رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک تهران امیدوار است در سال جدید در راستای الگوی چهارجانبه صنعت، ارتباط درستی بین حوزه اصناف، دانشگاه‌ها، دولت و مخاطبان ایجاد شود.