سرویس مد و لباس هنرآنلاین: نقدنویسی یک هنر است. توانایی موشکافی و تحلیل در یک اثر هنری نیز کنشی ارزشمند در بستر تحولات آن عرصه به شمار می‌رود.

با این وجود موضوع نقد در بسیاری دیگر از جریانات فرهنگی و هنری کشور در سال‌های پس از انقلاب اسلامی ایران با توجه به رویکردها، ارزش‌ها و نگرش‌ها مورد غفلت واقع شد و چه بسا حوزه مد و لباس در این حیطه سردمدار بود.

واضح و روشن است که اینگونه یکی از ارکان اساسی و حیاتی توسعه فرهنگ و هنر ایران سست شد و به دلیل نبود توجیه منطقی از اهمیت موضوع، رسانه‌ها و مطبوعات هم نتوانستند به درستی نقش خود را در این زمینه ایفا و مدیران و مسئولان دولتی را به این امر متوجه سازند.

اکنون با گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نقاط عطفی را در عرصه مد و لباس با پشت سر گذاشتن چندین سال بحران شاهد هستیم که با تأکید بر اینکه مد و لباس مقوله‌ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و از همه مهمتر فرهنگی بوده و البته با تأکیدات مکرر صاحبان قلم، بر آن است تا با اولویت قرار دادن این عرصه، لایه‌های فلسفی، علمی و عملی مندرج در آن را موشکافی کرده و افراد و مصادیق هر لایه را به طور مجزا و مستقل مورد بررسی قرار می دادند.

بدون شک افرادی که قرار است از این پس وارد جریانات نقد مد و لباس در ایران شوند، باید در وهله نخست بر این امر واقف باشند که در عرصه‌ای قلم می‌زنند که به شدت، بله تأکید می‌شود به شدت با تمامی پدیده‌های اجتماعی در هم تنیده شده و در سایر حوزه‌ها پایگاهی مستحکم برای خود ایجاد کرده است.

به هر روی نقش و جایگاه پر رنگ رسانه در معرفی دستاوردهای فرهنگی و هنری سبب شده تا بسیاری از جریان‌های فرهنگی همچون مد و لباس مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته و در هشتمین جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر و برای نخستین بار جریان نقد مجموعه آثار در جشنواره مورد توجه قرار می‌گیرد.