سرویس مد و لباس هنرآنلاین: 14 اکتبر در تقویم رسمی جهان با عنوان روز جهانی استاندارد تعریف شده است.

اندیشه تشکیل سازمان بین‌المللی استاندارد در چهاردهم اکتبر سال 1947 در نشست رؤسای مؤسسه‌های استاندارد بیست و پنج کشور در لندن شکل گرفت. استاندارد و استاندارد کردن، از پایه های علم و فن آوری است که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقشی بسزا دارد و عبارت است از نظمی مبتنی بر نتایج ثابت علوم، فنون و تجربه های بشری که به صورت قواعد، مقررات و نظام‌هایی به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، افزایش میزان تفاهم، تسهیل ارتباطات، توسعه صنعت، صرفه جویی در اقتصاد ملی و حفظ سلامت و ایمنی عمومی به کار رود.

موضوع استانداردسازی در پوشاک نیز یکی از مباحث مهم علمی در میان سایر صنایع بوده و تاکنون مقیاس‌هایی مشخص در زمینه سنجش سواد پوشاک مطرح شده است.

شاخصه‌ها یا استانداردهایی به‌عنوان معیار جهت سنجش سواد پوشاک ارائه شده است که ازجمله آنها می‌توان به سواد مالی، سواد اطلاعاتی، سواد علمی و سواد بصری اشاره کرد.

‌اما در عمل، سواد پوشاک هیچ تعریف و پژوهش مشخصی در کشور ما نداشته و تنها در زمینه دانش پوشاک اطلاعات و پژوهش‌های علمی در دسترس است که از دو طریق تحصیلات دانشگاهی و آموزش‌های هنری خارج از دانشگاه‌ها توسط مؤسسات و آموزشگاه‌ها قابل یادگیری است و ارائه می‌شوند.

هدف از استانداردسازی سواد پوشاک، آگاهی بوده و شخص در حال کسب سواد، دارای سطحی از اطلاعات و آگاهی است. پوشاک افراد جامعه یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های مرتبط با هویت است که بی‌شک با عوامل متفاوت دیگری ارتباط تنگاتنگ دارد. درنتیجه با ارایه سواد، آگاهی در افراد جامعه ایجاد کرد که منجر به آگاهی و رشد جامعه می‌شود و نمایانگر هویت آن جامعه است.

بنابراین پوشاک افراد در هویت و رشد جامعه تأثیرگذار است. برای انتخاب پوشاک با آگاهی نیاز به معرفی سوادی است و شناخت و سنجش آن مستلزم شاخص‌هایی است.

اما در ادامه این یادداشت و به مناسبت روز جهانی استاندارد، شاخص‌های سواد پوشاک از دید خبرگان جهانی را عنوان کرده و امیدواریم در آینده نزدیک، کشور ما نیز که طی دهه اخیر تلاش‌های بسیاری در زمینه توسعه هنر صنعت مد و لباس به خرج داده است، بتواند به استانداردسازی در زمینه سواد پوشاک دست یابد.

1-شاخص اول: طرح پوشاک

زیرشاخص 1 (جدید بودن طرح پوشاک)

زیرشاخص 2 (تناسب طرح پوشاک)

زیرشاخص 3 (زیبایی طرح پوشاک)

زیر شاخص 4 (خاص بودن طرح پوشاک)

زیر شاخص 5 (سبک طرح پوشاک)

زیر شاخص 6 (تناسب با جایگاه)

زیرشاخص 7 (تعادل در طرح پوشاک)

زیرشاخص 8(تناسب طرح لباس با جنس پارچه بکار رفته)

زیرشاخص 9(جایگیری صحیح اجزای لباس در طرح)

2-شاخص دوم: الگوی پوشاک

زیرشاخص 1 (متد الگوسازی)

زیرشاخص 2 (دقت الگو)

زیرشاخص 3(مدل‌سازی الگوی طرح)

زیرشاخص 4(توجه به سایزبندی اصولی و صحیح)

زیرشاخص 5(رعایت نکات کلیدی در الگو جهت راحتی لباس برای مصرف‌کننده)

3-شاخص سوم: برش پوشاک

زیرشاخص 1 (نوع برش)

زیرشاخص 2 (هماهنگی برش‌ها)

زیرشاخص 3 (دقت، ظرافت، تمیزی)

زیرشاخص 4 (شناخت اثرات برش بر اندام)

زیر شاخص 5 (رعایت کردن راه پارچه در برش)

شاخص چهارم: دوخت پوشاک

زیرشاخص 1 (تمیزی دوخت)

زیرشاخص 2 (یکنواختی و توازن در دوخت)

زیرشاخص 3 (انبار و مواد اولیه)

زیرشاخص 4 (اتوکاری صحیح)

5-شاخص پنجم: رنگ در پوشاک

زیرشاخص 1 (تناسب رنگ‌ها با فصل سال)

زیرشاخص 2 (ترکیب‌بندی رنگ‌ها)

زیرشاخص 3 (تنوع رنگ‌ها)

هماهنگی (هارمونی) رنگ‌ها

زیرشاخص 5 (میزان وسعت رنگ‌ها)

 زیرشاخص 6 (تأثیر روانی و بصری رنگ)

 زیرشاخص 7(تناسب رنگ با شخصیت و موقعیت مصرف‌کننده)

6-شاخص ششم: تزئینات در پوشاک

زیرشاخص 1 (نوع تزئین)

زیرشاخص 2 (ترکیب‌بندی تکنیک تزئین)

زیرشاخص 3 (رنگ‌بندی تزئین)

زیرشاخص 4 (تمیزی و دقت دوخت تزئین)

زیرشاخص 5 (خلاقیت در تزئین)

زیرشاخص 6 (جدید بودن تزئین)

زیرشاخص 7 (فرم و طرح تزئین)

زیرشاخص 8 (هماهنگی تزئین با مدل لباس)

زیرشاخص 9 (هماهنگی تزئین با پارچه)

زیرشاخص 10 (تناسب تزئین با موقعیت و شخصیت خریدار)

شاخص هفتم: چاپ پوشاک

 زیرشاخص 1 (کیفیت رنگ)

زیرشاخص 1 (کیفیت چاپ)

زیرشاخص 3 (رنگ‌بندی)

زیرشاخص 4 (طرح چاپ)

زیرشاخص 5 (میزان نفوذ رنگ در پارچه)

زیرشاخص 6 (جدید بودن)

زیرشاخص 7 (درخشش رنگ‌ها)

زیرشاخص 8(دقت چاپ)

زیرشاخص 9 (دستگاه و تجهیزات)

زیرشاخص 10 (نوع تکنیک چاپ)

زیرشاخص 11 (ماندگاری چاپ)

زیرشاخص 12 (تناسب پارچه و رنگ و تکنیک چاپ)

8-شاخص هشتم: بافت پوشاک

زیرشاخص 1 (نوع بافت)

زیرشاخص 2 (دستگاه و تجهیزات بافت)

زیرشاخص 3 (دقت و ظرافت بافت)

زیرشاخص 4 (زیبایی)

زیرشاخص 5(استفاده از بافت‌های نو خلاقانه)

زیرشاخص 6 (تناسب بافت با طرح پوشاک)

شاخص نهم: جنس پوشاک

زیرشاخص 1(ظرافت)

زیرشاخص 2(راحتی)

زیرشاخص 3 (زیبایی)

زیر شاخص 4 (روش نگهداری محافظت)

زیرشاخص 5(عمر)

زیرشاخص 6 (قابلیت شستشو)

زیرشاخص 7 (اتوپذیری)

زیرشاخص 8 (نوع الیاف به کار رفته در پوشاک)

زیرشاخص 9 (تناسب با فصل)

زیرشاخص 10 (تناسب با مدل لباس)

10-شاخص دهم: برند شناسی در پوشاک

زیرشاخص 1 (شهرت برند)

زیرشاخص 2(توجه به برند به نیازهای مشتریانش)

زیرشاخص 3 (گستردگی توزیع محصولات برند)

زیرشاخص 4(برنامه‌های تبلیغاتی برند)