به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، اعضای شورای برنامه ریزی سومین جشنواره ملی دانشجویی مد و لباس در نخستین جلسه این شورا تأکید کردند که برنامه‌ریزی برای حضور همه دانشجویان باید در اولویت قرار گیرد.

حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در این جلسه گفت: توجه به لباس ویژه اجتماع که دانشجویان استفاده می کنند نیز باید مد نظر جشنواره قرار گیرد.

او افزود: موضوعاتی همچون نشانه شناسی و تربیت نسل کارآفرین و تولید کننده ثروت باید جزو اولویت های اعضای شورای در برنامه ریزی های سومین جشنواره دانشجویی باید مد نظر قرار گیرد.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس همچنین بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه دانشجویی در حوزه مد و لباس تأکید کرد.

در ادامه جلسه موضوعاتی چون زمینه ارتباط طراحان با صنعت گران، بررسی ساختار فراخوان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، همچنین مقرر شد برگزاری کارگاه ها با محوریت اجرایی و کاربردی برنامه ریزی شود.

در این جلسه انسیه زاهدی دبیر بخش علمی و دانشگاهی جشنواره فجر، مهندس مرضیه گرد رئیس دانشکده شریعتی، مهناز ترابیان معاونت آموزشی دانشکده شریعتی، اکرم جعفری کیان مدیر گروه دانشکده شریعتی، دکتر حجیه بسطامی سرپرست معاونت پزوهشی دانشگاه شریعتی، دکتر پروانه قاسمیان مدیر گروه دانشگاه علم و فرهنگ، دکتر مریم مونسی سرخه مدیر گروه دانشگاه الزهرا، دکتر محبوبه الهی مدرس دانشگاه شریعتی، مرضیه زارع مدرس دانشگاه  علمی کاربردی، شهرتاش رزمجو مدیر گروه دانشگاه علمی کاربردی مرگز جهاد دانشگاهی واحد 4، الناز حدیدی مدیر آموزشگاه طراحان مد، مریم السادات خرم دره مدیر گروه دانشگاه علمی کاربردی واحد48 ، بنفشه مقدم مدرس دانشگاه هنر و  علم و فرهنگ، خدیجه کاظمی مدرس دانشگاه شریعتی، فاطمه بهرامی مدرس دانشگاه علم و فرهنگ، کژال ابراهیمی مدرس دانشگاه صنایع دستی علمی کاربردی، الهام زایجانی معاون جهاد دانشگاهی هنر، مریم بخشی مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی، سید سعید میر محمد صادق مشاور دبیرکارگروه ساماندهی مد ولباس کشور ، روح الله باقرزاده مدرس دانشکاه امیر کبیر، دکتر سیامک ناظمی مدرس دانشگاه های علمی کاربردی، امیر هوشنگ حکمتی مدیر گروه دانشگاه آزاد تهران جنوب، علی روحی مدیر اموزشگاه روحی، شاهین شریفی مدرس نرم افزار طراحی لباس در د انشگاه الزهرا و علم و فرهنگ حضور داشتند.