به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، جلسات مقدماتی برای بررسی مفاد و بندهای تفاهمنامه کاری بین کارگروه ساماندهی مد و لباس و دانشگاه فنی و حرفه ای کشور برگزار می‌شود که در اولین جلسه مشترک دبیران بخش علمی دانشگاهی و صنعت کارگروه با رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای و مدیر ارتباط با صنعت این دانشگاه، هفته گذشته برپا شد.

شناسایی وضعیت موجود دانشگاه، رشته های مرتبط و برنامه های درسی حوزه طراحی لباس و طراحی پارچه مورد ارزیابی قرار گرفت.

در اولین جلسه که با حضور دکتر صالحی عمران ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای برگزار شد، مواردی چون بررسی زمینه های همکاری و مشارکت بخش اجرایی دولت و بخش خصوصی و دانشگاه در دستور کار قرار گرفت.

در این جلسه دکتر صالحی عمران با اشاره به اینکه فراهم آوردن اقدامات لازم برای نزدیکی نگاه ها و دیدگاه های آکادمی در دانشگاه به حوزه دولت و جامعه و بخش اجرایی واحدهای صنفی باید در اولویت قرار گیرد، گفت: تشکیل کارگروه برای بررسی وضعیت موجود در شرایط حاکم برای رسیدن به یک تفاهمنامه مشترک، ضروری است. بنابراین گزارش در این جلسه موضوعاتی چون ارتقاء توانمندی های مدرسان و اساتید، رشد و تقویت ایده پروری و نوآوری و بررسی زمینه‌های مشارکت، بازنگری در برنامه های درسی مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.

جلسات مقدماتی برای تنظیم یک تفاهم‌نامه جامع کاری بین دانشگاه و دولت ادامه خواهد داشت.