به  گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، در دومین نشست برنامه‌ریزی هشتمین جشنواره بین المللی مد ولباس فجر بر لزوم توجه به مباحثی چون الگوسازی، سوق دادن طراحی‌ها به سمت تولید انبوه و ورود به بازار  مشارکت صنعت در جشنواره فجر تأکید شد.

در ابتدای این جلسه موضوع فراخوان توسط اعضای حاضر مورد ارزیابی و بررسی و بازنگری قرار گرفت و مقرر شد نحوه و چگونگی اطلاع رسانی  آن به صورت دقیق بررسی شود.

در این جلسه مباحثی چون الگوسازی، سوق دادن طراحی‌ها به سمت تولید انبوه و ورود به بازار مشارکت صنعت در جشنواره فجر ارتقای توانمندی مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.

بنابراین گزارش تقویت نگاه،  آکادمی و دانشگاهی، ارزیابی و آسیب شناسی از وضعیت جشنواره از دیگر موضوعاتی بود که در جلسه مطرح شد.