سرویس مد و لباس هنرآنلاین: جلسه توجیهی با برگزارکنندگان نمایشگاه‌های مد و لباس ایرانی اسلامی در راستای برگزاری رویدادهای حوزه مد و لباس به همت کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور روز چهارشنبه برپا شد.

این جلسه با حضور طراحان، تولیدکنندگان، صاحبان برند و مدیران مؤسسات در سالن جلسات معاونت امور هنری برگزار شد

این نشست در راستای اعطای مجوز برگزاری رویدادهای حوزه مد و لباس در سال جاری از سوی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور برپا شد.

این رویدادها به استناد ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس کشور و بند "ج" ماده 4 آئین نامه داخلی دبیرخانه کارگروه می‌توانند با اخذ شرایط مورد نیاز در سراسر کشور برگزار شوند.

اشخاص حقیقی و حقوقی، طراحان و تولیدکنندگان، صاحبان برند و سایر فعالان این عرصه می‌توانند درخواست خود را جهت برگزاری رویداد اعلام کرده و در صورت کسب صلاحیت از سوی دستگاه‌های بیرونی نظارتی و کارشناسان کارگروه، پس از بررسی طرح، مجوز اجرا را دریافت کنند.

کمیسیون صدور مجوز در ذیل کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، ضمن بررسی آثار مورد نظر جهت ارائه و زمان و مکان برگزاری، مجوزهای حداقل 3روزه را صادر می‌کند.