به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، "شناسه یکپارچه مد و لباس ایرانی" با عنوان نشان "شیما"، به استناد وظایف و آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس و در راستای ترویج الگوهای ملی و بومی و هدایت بازار تولید و نیز ترغیب مردم در پرهیز از انتخاب الگوهای بیگانه از سوی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور صادر می‌شود.

طرح‌های حائز دریافت نشان شیما از سوی هنرمندان، طراحان و تولیدکنندگان مد و لباس ایرانی ارائه شده و با شرط بهره‌گیری آثار از نمادها و شاخص های هنر طراحی و تولید لباس، این نشان به ثبت نام کنندگان و متقاضیان اعطا شده است.

بر این اساس، جدول توصیفی از عملکرد واحد شیما و حق مالکیت معنوی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در سه ماه نخست سال 1397 منتشر شد.

بر این اساس، در ماه فروردین، از میان 84 اثر رسیده به دبیرخانه، 76 اثر نشان شیما دریافت کردند.

همچنین در ماه اردیبهشت از میان 2087 اثر، 2015 نشان شیما و 201 حق مالکیت معنوی اعطا شده است.

خرداد ماه نیز از میان 2678 اثر رسیده به دبیرخانه، 2627 اثر نشان شیما و 169 اثر حق مالکیت معنوی دریافت کردند.

بنا بر آمار منتشر شده، بالغ بر 5186 نشان شیما و حق مالکیت معنوی در سه ماه نخست سال از سوی واحد شیمای کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در سه ماه نخست اعطا شده است.