سرویس مد و لباس هنرآنلاین: بدون شک عمر کوتاه منسوجات و به‌خصوص لباس یکی از مشکلات اصلی در نظام صنعتی کنونی است و در دوره‌ای که کهنگی عامل خروج یک لباس از کمد افراد نیست، عمر زودگذر مدها، تبدیل به چالش مدسازان در عصر جدید می‌شود.

متأسفانه در عرف ما آنجایی که بارزترین جلوه‌های لباس مورد توجه است مانند لباس مجالس و پوشش‌هایی که در مناسبات مختلف استفاده می‌شوند اعتقاد بر این است که هیچ لباسی نباید بیش از دو بار پوشیده شود و بر این اساس، تبلیغات و تکنیک‌های بازاریابی با استفاده از عنصر مد، موجب شده‌اند تا از مطلوبیت پوشاک سابق کاسته شود و این به معنای عدم پایداری و خروج از چرخه مصرفی قبل از به پایان رسیدن کارایی لباس است.

یکی از موضوعاتی که امروزه در حیطه پاسخ به این مسئله مطرح شده، ایجاد سامانه‌های اشتراک‌گذاری لباس است که شاید از پس عرفی غلط پدیدار شده‌اند. لباس‌هایی که نو هستند اما به هر دلیل تاریخ مصرفشان برای صاحب خود به سر رسیده و بهتر است برای استفاده بیشتر به دیگران واگذار شود.

برای طراحی یک سامانه جامع اشتراک‌گذاری لباس باید مواردی از جمله مسائل بهداشتی، زمان و مکان مناسب، نوع و تعداد خدمت، بخش‌بندی و اولویت‌های لباس، شیوه‌های تبلیغات، روش‌های ترغیب و مشارکت کاربر، حلقه‌های واسطه و بازخورد و اقتضاهای فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.

امروزه شبکه اشتراک‌گذاری منظم لباس به صورت آنلاین در برخی از کشورها در حال اجراست و در این سیستم‌ها اجاره لباس به‌عنوان یک روش خدماتی بالقوه برای افزایش مدت استفاده و همراه شدن با چرخه همیشه در حال تغییر مد است.

تغییر از یک سیستم صنعتی به یک سیستم کاربردی، فرصت‌هایی را برای توسعه سیستم‌هایی که کیفیت معینی از زندگی را بر پایه ایجاد نوع جدیدی از ارزش‌ها فراهم می‌آورد و این رویکرد مبتنی بر ایجاد ارزش جدید در استفاده و تجربه مصرف‌کننده، در واقع به کاهش اثرات زیست محیطی از کل سیستم و توسعه پایدار کمک خواهد کرد.

خرید یا اجاره آنلاین دست دوم در سایت‌هایی همچون دیوار و شیپور، تاناکورا و دیوار مهربانی نمونه‌هایی از سامانه‌های مرسوم اشتراک‌گذاری لباس است که البته به جرئت می‌توان گفت شیوه نامناسب نمایش و فروش لباس‌ها، معضلات بهداشتی، اعتماد پایین کاربران و احتمال سوءاستفاده از آن‌ها از جمله چالش‌ها و تحقیقات زمینه‌ای برای طراحی جامع سامانه‌های معتبر در حوزه مد و لباس است.