سرویس مد و لباس هنرآنلاین: وارد ساختن بخش‌های عملی به دروس تئوری رشته طراحی لباس یکی از نکات بسیار مهم است و نقش و جایگاه کار گروهی را بیش از هر زمان دیگری در عرصه مد و لباس پر رنگ می‌کند که خوشبختانه این مهم در سیستم آموزشی به واسطه اهمیت موضوع برای ورود دانشجو به بازار کار مورد توجه قرار گرفته است.

با این حساب طی سال‌های اخیر فضای دانشگاهی باید توانسته باشد به بسیاری از کمبودهای آکادمیک در عرصه پوشاک کشور پاسخ داده اما در میان پنج شاخصه اصلی نظام آموزشی عالی یعنی دانشجو، استاد، نظام آموزشی پژوهشی، امکانات و شرایط آموزش و پژوهش هنوز هم مشکلات و معضلات بسیاری مشهود است که میان صنعت و دانشگاه ما فاصله محسوسی وجود دارد.

طراحی لباس مقدماتی و پیشرفته، مبانی هنرهای تجسمی، شناخت الیاف و پارچه، تاریخ پوشاک ایران، تاریخ پارچه و نساجی، چاپ پارچه، آشنایی با پارچه و لباس‌های سنتی، کاربرد رنگ در لباس، عکاسی، هنر و تمدن، روش تحقیق، جامعه‌شناسی هنر، عفاف و حجاب و نمادشناسی از جمله واحدهای درسی است که در صورت تدریس اصولی و حرفه‌ای توسط دانشجویان می‌توانند در مقام وجه تمایزی پررنگ میان دانشجویان حوزه مد و لباس و فعالان تجربی در بازار کار و صنعت ظهور یابد.

حال الزامی نمودن مشارکت بین رشته‌ها در سرفصل دروس عملی به‌منظور همکاری و ارائه کار گروهی شاید در فضای دانشگاهی محقق شود اما پس از فارغ‌التحصیلی دانشجویان تا چه اندازه گزینه روی میز مسئولان برای ورود به بازار کار هستند؟

مسئله‌ای که طی سال‌های اخیر تأکید بر گزینه دانشجو محوری در سرفصل‌ها به‌منظور هدایت دانشجویان به سمت و سوی تحقیق و پژوهش مورد توجه مسئولان قرار گرفته اما همچنان اتفاق قابل طرحی در نزدیک کردن پتانسیل موجود انسانی به الگوهای موردنیاز بازار عنوان نشده است.

با توجه به نتایج به‌دست‌آمده ضعف در جستجوی گزینه دانشجو روی میز مسئولان صنعت پوشاک بیش از پیش به چشم می‌خورد و احتیاج به بازنگری و تجدیدنظر در سیاست‌گذاری مناسب برای اتصال میان صنعت و دانشگاه بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

شناخت و تحلیل میزان اثربخشی نیازهای آموزشی، پیش‌نیاز یک صنعت موفق است. تعیین نیازهای آموزشی اولین گام برنامه‌ریزی، آموزش و درواقع نخستین عامل ایجاد و تضمین اثربخشی کارکرد آموزش و بهسازی و مبنایی برای ارزیابی و تصمیم‌گیری در بازار کار است.

نتیجه آنکه دانشجویان صحیح‌ترین و مفیدترین اطلاعات را از تناسب مطالب آموزشی خود با اشتغال در حرفه و ارتقاء سطح آموزشی در اختیار صاحبان کار و صنایع قرار می‌دهند و لازم است با تکیه بیشتر بر توان این طیف از جامعه در راستای رفع مشکلات عرصه مد و لباس کشور گام‌های مؤثر برداشته شود.