به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی کارگزوه ساماندهی مد و لباس کشور، حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور طی نامه­ای به کمیسیون اقتصادی دولت با استناد بر ماده 9 قانون ساماندهی مد و لباس مصوب مجلس شورای اسلامی خواستار ارائه تسهیلات از سوی تمام دستگاه­های مشمول قانون خدمات کشوری برای کارکنان خود جهت خرید پارچه و لباس منطبق با الگوهای ایرانی اسلامی شد.

در این نامه (که خطاب به دبیر کمیسیون اقتصادی دولت نوشته شده) با تاکید بر ضرورت جلوگیری از پرداخت­های نقدی غیر هدفمند در این حوزه و به منظور حمایت از تولیدات داخلی و رعایت مفاد قانونی توسط دستگاه­ها، آمادگی خود را برای ارائه پیش­نویس آیین­نامه اجرایی ماده 9 قانون ساماندهی جهت تصویب در هیات وزیران اعلام کرد.

بنابراین گزارش و به استناد ماده 9 قانون ساماندهی مد و لباس مصوب مجلس شورای اسلامی " کلیه دستگاه­ها مکلفند از بودجه سنواتی ردیف­های خدماتی خود جهت تشویق تقاضای پارچه و لباس منطبق با الگوهای ایرانی و اسلامی تسهیلات خرید پارچه و لباس را در اختیار کارکنان خود قرار دهند."