سرویس مد و لباس هنرآنلاین: حسن ریاحی آهنگساز، رئیس هیئت داوران جشنواره موسیقی فجر، مدیر مرکز موسیقی سازمان صدا و سیما و مدیر گروه موسیقی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی است.

این هنرمند پیشکسوت که موسیقی سرود ملی فعلی ایران از آثار ماندگار اوست، درباره لزوم توجه به فرهنگ، هویت، آداب، رسوم و سرآخر کالا و مد ایرانی به خبرنگار هنرآنلاین گفت: نه فقط در امر پوشش که حتی درحوزه تخصصی من یعنی موسیقی، در سال‌های اخیر شاهد ظهور و بروز نوعی بی‌هویتی هستیم که عناصر بسیاری را تحت تأثیر خود قرار داده و عوامل بسیاری در فرایند شکل گیری سبک پوشش غربی جوانان مؤثر واقع شده است.

ریاحی با تأکید بر اینکه سبک‌های جدید پوششی به ویژه در میان جوانان حاکی از آن است که آنها از هویت بومی و سنت‌های خود فاصله گرفته‌اند اظهار داشت: البته این نه فقط مشکل ما در ایران که دغدغه‌ای جهانی است و شاید اگر ما در ایران ضربه بیشتری از واردات به داخل کشور خورده‌ایم دلیلش نبود آموزش کافی و اصولی در راستای تأکید بر حفظ اصالت‌ها بوده است.

چهره ماندگار عرصه موسیقی با تأکید بر اینکه ما در ایران از سنت ها و آداب و رسوم خود دور شده‌ایم، تصریح کرد: متأسفانه ما در ایران لباس ملی نداریم و بی‌هویتی سبک پوشش جوانان در کلان‌شهرها نشان داد که دهکده جهانی شوخی بردار نیست.

او با تأکید بر اینکه ایران ثروت بزرگی همچون لباس اقوام و موسیقی نواحی را دارد و باید بیش از هر زمان دیگری برای حفظ و احیای آنها تلاش کند بیان کرد: باید در این مسیر مزیت‌سازی کرد تا از کودکان و نوجوانان گرفته تا جوانان و پیشکسوتان با تکیه بر نکات مثبت و قوت، نه تنها از مسیر بکارگیری آنها فاصله نگیرند بلکه بر تن داشتن یک لباس با هویت ایرانی و یا گوش دادن به یک موسقی برآمده از نواحی ایرانی برایشان افتخاری بزرگ به شمار آید.

ریاحی با اشاره به اینکه جهان در حال گذار از سنت به سمت مدرنیته است و گریزی از آن نیست اظهار داشت: لباس و موسیقی عناصری هستند که در بافت زندگی روزمره با آنها سر و کار داریم و شاید به همین دلیل بیش از هر مؤلفه دیگر تحت تأثیر این دگرگونی‌ها باشند اما آموزش و یادآوری ارزش‌ها و تاریخی که در جهان ثبت شده است می‌تواند در تمامی این فراز و نشیب‌های جهانی به حفظ هویت بومی و ملی منتج شود.