سرویس مد و لباس هنرآنلاین: "دامپینگ" به معنای بازارشکنی یا قیمت‌شکنی از واژگان خاص اقتصادی به‌حساب می‌آید که به‌ویژه در تجارت بین‌المللی جایگاهی ویژه و قانونی دارد و عبارت است از فروش یا صادرات یک کالا با قیمت کمتر از هزینه‌های تمام‌شده یا به عبارتی دیگر فروش کالا در خارج به قیمتی کمتر از قیمت داخلی.

معادل فارسی این واژه "رقابت مکارانه" یا تبعیض در قیمت‌ها در بازرگانی معنا شده است. به عبارت بهتر، تولیدکنندگان و بازرگانان برای به دست آوردن بازارها، محصولات خود را با قیمتی کم عرضه کنند، برخی کارشناسان معادل فارسی این واژه را "رقابت مخرب" نیز دانسته‌اند. استراتژی کلی دامپینگ به حذف رقبا و در اختیار گرفتن بازار مربوط می‌شود.

امکان دارد در دامپینگ مستمر یا تصادفی سودی که بابت پایین بودن قیمت نصیب مصرف‌کننده می‌شود بیش از زیانی باشد که تولیدکننده می‌بیند.

و اما تعرفه ترجیحی؛ تعرفه‌های ترجیحی نوعاً به دلیل تفاوت در میزان حقوق گمرکی و عوارض ورودی نسبت به واردات کالای مشابه با تعرفه یکسان برای کشور ذینفع نسبت به سایر کشورها که مشمول ترجیحات خارج هستند، امتیازی برای کشور صادرکننده کالا محسوب می‌شود و در عین حال متضمن توسعه صادرات و شکوفایی اقتصاد آن کشور با کشورهایی است که احتیاج به حمایت‌هایی از این دست را داشته و اگر مورد حمایت کشورهای پیشرفته صنعتی قرار نگیرند، قادر به صدور کالای خود به خارج از مرزهای قلمرو گمرکی نیز نیستند.

البته این نکته در قالب موافقت‌نامه‌های چندجانبه و تحت عنوان حمایت کشورهای پیشرفته از کشورهای در حال توسعه صادق است، منتهی شکل دیگر این مزایا زمانی است که موضوع مبادلات پایاپای بین دو یا سه گروه از کشورها و تقریباً در شرایط مساوی از لحاظ صنعت، اقتصاد برقرار شده و ترجیحاتی برای یکدیگر نسبت به دیگری کشورهای غیر عضو قائل شوند. در این صورت نیز شناخت کشور مبدأ حائز اهمیت خواهد بود، زیرا که قطعاً در صورت فقدان گواهی مبدأ استفاده از این ترجیحات میسر نخواهد شد.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک تهران معتقد است دامپینگ و تعرفه ترجیحی دو عامل تسهیل واردات پوشاک از ترکیه به ایران است.

این در حالی است که ایران و ترکیه از دیرباز فعالیت‌های تجاری متعددی با یکدیگر داشته‌اند که یکی از این بخش صادرات پوشاک و منسوجات ترکیه‌ای به ایران بوده است. هرچند واردات پوشاک ترک در ایران طی سال‌های گذشته به‌طور قاچاق یا رسمی سودآوری سرشاری داشته است، اما با امضای برجام این کشور تصمیم دارد با راه‌اندازی ‌هزار فروشگاه پوشاک در ایران، سود خود را دو چندان کند و این یعنی همان دامپینگ. واردات بی رویه پوشاک با شکستن قیمت‌ها و در دست گرفتن بازار هدف.

همچنین وجود تعرفه ترجیحی برای واردات پوشاک ترکیه به ایران هم موجب شده که قیمت تمام شده پوشاک صادراتی آنها به ایران بسیار کم شود. 

متأسفانه در شرایطی که کشورها در مقابل دامپینگ سیاست‌های ضد دامپینگ به کار می‌گیرند اما طی سال‌های اخیر در ایران تعرفه ترجیحی به واردات پوشاک از ترکیه کمک کرده است.