سرویس مد و لباس هنرآنلاین: آخرین حلقه از زنجیره اشتغال و درآمدزایی در مدل توانمندسازی ستاد، شناسایی و فعال سازی بازارهای تضمین شده و باثبات برای عرضه محصولات تولیدی زنان سرپرست خانوار بوده است و به این منظور از سال 1391 جشنواره زنان و تولید ملی پایه ریزی شدکه طی آن با شعار تولید ملی تلاش می شود علاوه بر عرضه نمایشگاهی محصولات کوثر(حداقل دو نوبت در سال)، بستر لازم برای آشنایی تولیدکنندگان کوثرها با ساز و کارهای حضور در بازارهای گستردهتر در سطوح ملی و حتی بین المللی با توجه به مزیت های نسبی صنایع دستی و پوشاک در ایران فراهم شود.

بدون ‌شک تجربه 10 دوره برگزاری نمایشگاه زنان و تولید ملی و استقبال عمومی از آن، فرصتی فراهم کرد تا در یازدهمین دوره این نمایشگاه، نقش و سهم زنان در توسعه اقتصادی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی با تکیه بر توانمندیهای بومی، بیش از پیش شناخته شود و بر این امر مهم صحه گذاشته شود که زنان ایرانی اگر زمینه و فضای کار مناسب داشته باشند، می‌توانند با مشارکت در امر تولید، سهم خود را در تحقق توسعه پایدار ایران اسلامی به خوبی ادا کنند.

با توجه به گذشت 10 دوره از نمایشگاه زنان و تولید ملی، تلاش بر این است تا در این دوره، شبکهسازی در میان برندها و مراکز مهارت آموزی کوثر، ترغیب برندها برای جذب بانوان سرپرست خانوار و ایجاد مراکز مهارت آموزی، ارتقاء محصولات مراکز مهارت آموزی کوثر انجام شود.

یازدهمین دوره نمایشگاه زنان و تولید ملی از 22 شهریور تا 3 مهر در محل دائمی نمایشگاه‌های تخصصی شهرداری تهران واقع در بوستان گفت و گو برگزار می‌شود.

در این دوره از نمایشگاه نیز انواع پوشاک بچه گانه، مردانه و زنانه از سوی بانوان طراح و تولیدکننده کارآفرین ارائه می‌شود.