سرویس مد و لباس هنرآنلاین: مبارزه با قاچاق کالا یا همان کالای قاچاق... این عبارت را سال به سال بیشتر و بیشتر می‌شنویم و این در حالی است که علی رغم تشدید برخوردها اما همچنان این محصولات بر بازار داخلی سایه انداخته اند.

از سویی دیگر  تمامی مسئولان و دست‌اندرکاران ذیربط در سال "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" حتی تمام توان خود را برای مبارزه با برندهایی که به طور غیرقانونی به تولیدات داخلی الصاق می‌شوند، به کار گرفته‌اند.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور نیز بارها با اشاره به این که فهرست کاملی از برندهای غیرقانی وجود دارد، بیان کرده است که این مجموعه یک فهرست کامل از کسانی که هنوز خود را با این مقررات هماهنگ نکرده‌اند، در اختیار دارد و بر آن است تا براساس وظایف قانونی خود اقدام کنیم.

به گفته او کارگروه مکلف است در دو بخش، یعنی قانون ممنوعیت اسامی بیگانه و همچنین قانون ساماندهی مد و لباس، حضور برندهای خارجی را دنبال کرده و قطعا نظارت خود را بر برندهای خارجی که به‌طور غیرقانی فعالیت می‌کنند افزایش خواهند داد البته تاکنون اتفاقات خوبی افتاده و عزم جدی ایجاد شده تا این برندهای غیرمجاز حذف شوند.

در ادامه فیلمی پخش شده از رسانه ملی را ببینید که از تشدید برخورد مراجع قانونی با مانور برندهای غیرقانونی خبر داده است: