سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: رمان "تازگی" به قلم محمد علی رضاپور، زندگی نویسنده ای را روایت می‌کند که در دوران پس از طلاقش، سعی می کند از اندوه زندگی گذشته فاصله بگیرد و نگاه تازه ای به زندگی پیدا کند.

در طول این رمان، ذیل اتفاق‌های روزمره، نگاه و جهانبینی این آدم به طبیعت، انسان و جهان، بیان می شود.

داستان، بیست و یک روز از زندگی این شخصیت را روایت می کند که چطور در انزوای خودخواسته اش، سپری می کند تا بتواند بهتر و سالم تر در دنیا بماند.

این رمان به قیمت سیزده هزار تومان توسط نشر بوتیمار در نمایشگاه کتاب امسال خواهد بود.

قسمتی از متن کتاب: گاهی تأمل می کنم که دست کم برای من، این بهتر بود که به دنیا نمی آمدم. چه اینکه به واقع نمی دانم تکلیف چیست. این شوریدگیِ متراکم، در تنهایی، دوچندان می شود و آدمی را سردرگم تر می کند. کاش هیچگاه متولد نمی‌شدم تا این "جهل مشدَد"، سبب آزار همیشگی نمی‌شد. یا کاش هیچگاه اینگونه ساخته نمی‌شدیم تا از همه چیز بی خبر باشیم.