به گزارش هنرآنلاین، در بخش اول کتاب ترجمه مقالاتی از سل لویت، گرینبرگ، الیزابت شله کنز، آدریان پیپر، لوسی لیپارد، لوئیس مورتون، جوزف کاسات، تری اسمیت و در بخش دوم نیز مقالاتی از مؤلف قرار دارد.

این کتاب ترجمه و تألیف رضا رفیعی راد است و مجموعه این مقالات راهگشای پژوهشگران، اساتید و دانشجویان در جهت فهم هر چه بیشتر هنرمفهومی قرار خواهد گرفت و می‌تواند بخش وسیعی از سرفصل‌های دروس دانشگاهی که با رویکرد هنرمعاصر تدوین شده‌اند را از نظر علمی پوشش دهد.

در مقدمه کتاب می‌خوانیم :"گرایش به رسانش مفهوم از طریق مدیوم هنر، در کشور ما تازگی ندارد… با این همه، کانسپچوال‌آرت، علی‌رغم اینکه بر نفی ابژه هنر و اصالت ایده تاکید دارد و همچنین ارزش‌های شناختی را جایگزین ارزش‌های زیباشناسانه می‌گرداند، اما شکلی از هنر بود که برای ما تازگی داشت. هر چند ممکن است همین شباهت‌ها، سبب ساز برخی علاقه‌ها به این شکل نوپدید از هنر، در کشورمان نیز بوده باشد. آن‌چه که به عنوان کانسپچوالیسم می‌شناسیم، مجموعه‌ای است که راه طولانی تاریخی و فلسفی را پیموده و نمی‌توان آن را مستقل از اندیشگی سنت و مدرنیسم، تحلیل و تفسیر کرد. چه بسا که برخی از ویژگی‌های آن، در نفی یا تداوم برخی عناصر سنتی یا مدرن شکل گرفته و یا هویت یافته‌اند. کتاب حاضر با در نظر گرفتن همین نکته عمیق، سعی دارد، به طور کاملاً خلاصه، خواننده را در یک سیر تاریخی ـ فلسفی، قرار دهد که در آن شناخت کاملی از هنر مفهومی دریافت نماید.

کتاب شامل دو بخش است. بخش اول مقالات ترجمه شده و بخش دوم شامل مقالات تألیفی است. اما جهت دریافت این سیر تاریخی بهتر است که در ابتدا مقاله‌ تألیفی که در آن نقاشی مدرنیستی از منظرگرینبرگ تشریح شده و اهمیت ارزش‌های زیباشناسانه در هنر مدرن‌ مطرح می‌شود و سپس مقاله‌ای از گرینبرگ در توضیح خصلت آوانگارد و بعد از آن مقاله‌ای از آدریان پیپر که منطق مدرنیسم را توضیح می‌دهد، مورد مطالعه قرار گیرند. آن‌چه بعد از آن می‌آید به توضیح و تحلیل فلسفی و تاریخی هنر مفهومی و برخی ویژگی‌های آن می‌پردازد که امید است مطلوب هنرمندان و اندیشمندان این حوزه قرار گیرد."

این کتاب در 174صفحه و قطع رقعی از انتشارات راز نهان در تیراژ هزار نسخه و با قیمت 12700 تومان به بازار نشر آمد. جهت تهیه کتاب  با تلفن مرکز پخش: 989391394333 تماس حاصل نمایید.