به گزارش هنرآنلاین، روابط عمومی انتشارات روزنه؛ کتاب "قدم زدن" نوشته توماس برنهارد به تازگی توسط انتشارات روزنه منتشر شده است.

این کتاب با ترجمه شهروز رشید در 146 صفحه و به قیمت 8 هزارتومان منتشر شده است.

در معرفی کتاب می‌خوانیم:

توماس_برنهاد، نویسنده‌ی اتریشی، در داستان "قدم زدن" علت و سبب بروز دیوانه‌گی کارر، و نیز اندیشه به هستی و تفکر را موضوع خود قرار داده است. درون‌مایه‌ی بیماری روانی، جنون، که در اینجا چونان نتیجه‌ی اندیشیدن به جهان و تفکر به نمایش گذاشته می‌شود از همان رمان نخستین‌اش. “زمهریر” در آثار برنهارد نقش برجسته‌ دارد. در قدم زدن یک منِ بی‌نام و ناشناس، که خود خاموش است و یا به‌ندرت به سخن در می‌آید داستان را از زبان شخص دوم (اوهلر) روایت می‌کند که با راوی سخن می‌گوید و یا آنچه شخص سوم (کارر) به شخص دوم (اوهلر) گفته. به همین سبب در داستان قدم زدن چهار صد و هفتاد و چهار با از اوهلر نقل قول می‌شود. کرانیگاه این داستان، فرم و زبان است تا ابلاغ محتوا. به نمایش گذاشتن اندیشیدن؛ تبدیل روندِ رنج‌بار اندیشیدن به زبان.

نیچه در “فراسوی نیک و بد”، پاره‌ی هفدهم می‌نویسد: اما در باب خرافات منطقیان: من هرگز از انگشت نهادن بر یک واقعیت خرده‌-ریز دست‌بردار نیستم، واقعیتی که این خرافاتیان از آن روگردانند-یعنی اینکه اندیشه هنگامی فرا می‌رسد که “او” می‌خواهد. نه آن‌گاه که “من” می‌خواهم؛ چنان‌که اگر بگوییم که موضوع “من” شرطِ معمولِ “می‌اندیشم” است، واقعیت را واژگونه کرده‌ایم. او می‌اندیشد: اما این‌که این “او” درست همان “من” نامدارِ قدیمی است یا نه. نرم نرمک بگویم، که این نیز تنها یک فرض است یک ادعاست، و به هیچ‌وجه “یقینِ بی‌واسطه” نیست.