به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به مناسبت فرارسیدن بیست و چهارمین  هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه هیات انتخاب و خرید کتاب اقدام به اعلام نتایج سه نوبت از جلسات بررسی خرید کرده است. بر این اساس، مصوبات جلسات 560، 561، و 562  به شرح زیر هستند:

1- جلسه 560 : تعداد 545 عنوان در 84920 نسخه به مبلغ 15337430000( پانزده میلیارد و سیصدو سی و هفت میلیون و چهارصد و سی هزار) ریال

2- جلسه 561 : تعداد 463 عنوان در  64900 نسخه به مبلغ     11289400000 (یازده میلیارد و دویست و هشتادو نه میلیون و چهارصد هزار) ریال

3- جلسه 562 : تعداد 202 عنوان در 27558  نسخه به مبلغ    6684550000 (شش میلیارد و هشتصد و چهل و پنج میلیون و پانصد هزار) ریال

 فهرست این خرید در درگاه اینترنتی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نشانی http: //mof. farhang. gov. ir/fa/home/book   بارگذاری شده است.

بر اساس این گزارش، ناشرانی که آثار خود را جهت بررسی به این هیأت داده‌اند، در صورت تصویب عناوین در هر یک از سه جلسه یادشده، برای دریافت حواله خرید و تحویل کتاب‌ها می‌توانند از روز دوشنبه اول آذرماه با هماهنگی قبلی (تلفن ٣٨۵١٢٨۵٠) به دفتر صدور حواله دبیرخانه این هیات واقع در ساختمان مرکزی وزارتخانه، طبقه سوم، اتاق ٣۴٢ مراجعه فرمایند.