سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: منصور علی اصغری، مسئول واحد شعر و ادب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران با حضور در غرفه هنرآنلاین در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات درباره کتاب "نیمای طبری"گفت: این کتاب نخستین کتابی است که اشعار طبری نیما یوشیج را مورد بررسی قرار می‌دهد.

او گفت: نیما یوشیج دارای ابعاد پنهان فکری است که تا حالا مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است. به عبارت دیگر نیما یوشیج همیشه مورد کم لطفی و بی مهری قرار گرفته است. او را همیشه به عنوان پدر شعر نوی فارسی معرفی می‌کنیم اما او ابعاد پنهانی دیگری نیز دارد. یکی از این ویژگی‌های مستور و پنهان اشعار طبری نیماست که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

علی اصغری، پژوهشگر معاصر اظهار داشت: دفتر روجا دیوان اشعار طبری نیماست که شامل 454 دو بیتی می‌شود. از آنجایی که زبان طبری قرابت‌های بسیاری با زبان پهلوی دارد و برگرفته از زبان پهلوی است و اشعار در زبان پهلوی نه بر پایه اوزان عروضی که بر مبنای اوزان هجایی است. شعرهای دفتر روجا نیز چنین ویژگی‌ای دارند.

علی اصغری گفت: نیما در مقدمه دفتر روجا می‌گوید:

روجا اتا بسوته خونمونه/او دم که و شنه روج نشونه

ایار نیار اره مه دله خونه/شوی میون مه راه رهنمونه

یعنی:

روجا یک خانمان سوخته است/ وقتی که می‌تابد نشانه روز است

پیدا و پنهان، آری خون دل من است/ در ظلمت شب راهنمای من است

این پژوهشگر توضیح داد: روجا در زبان طبری به معنای ستاره سحری است که به واسطه نورش راهنمای مسافران و کاروان‌هاست. در اصل روجا در این جا خود شاعر است که در حال روشنگری و آگاهی بخشی به توده مردم است.

ما درباره نیما نمی‌توانیم بگوییم شاعری سیاسی یا اجتماعی یا عرفانی است در حالی که او در عین حال می‌تواند شاعری سیاسی اجتماعی و ... باشد. هر چند خود او صریحاً از تمامی نحله‌های سیاسی برائت می‌جوید. نیما دلسوخته و دلسوز جامعه و مردم خودش است، علیه ظلم و بیداد می‌ایستد و دست از روشنگری مردم بر نمی‌دارد.

علی اصغری گفت: به نظر من حتی برای فهم درست شعرهای فارسی نیما یوشیج نیز مخاطب جدی باید با فرهنگ و زبان طبری آشنا باشد. به دلیل ناآشنایی مخاطبان و حتی بعضی از بزرگان شعر فارسی با فرهنگ و زبان طبری است که بعضاً شاهد خوانش‌های غلط از شعر نیما هستیم.

علی اصغری گفت: از طرفی نیما دغدغه زبان مادر و بومی‌اش را دارد و به دنبال احیای دوباره زبان طبری است و از نظر من او همچنان که پدر شعر نو فارسی است، احیاگر زبان طبری نیز هست. او در اشعار زبان فارسی‌اش هم به غایت از واژگان بومی و طبری سود می‌جوید. زبان او بسیار پیچیده است و لایه‌های تو در تو دارد. از این نظر می‌توان او را با حافظ مقایسه کرد چرا که شعرهای بسیار تأویل پذیری دارد و همچون حافظ رند است.

او در پایان گفت: قصد دارم در آینده‌ای نه چندان دور دفتر روجا را تصحیح کنم؛ نه صرفاً به لحاظ تصحیح واژگانی بلکه در این کار به دنبال واکاوی اندیشه‌های نیما و بررسی موضوعی این دفتر شعر هستم.