سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: کاظم رضا، داستان‌نویس آوانگارد معاصر و سردبیر مجله "لوح" شب گذشته درگذشت. درگذشت این نویسنده معاصر همچون زندگی او در بی‌خبری کامل گذشت.

پیکر این نویسنده فقید، امروز و در مراسمی کوچک به خاک سپرده شد.

کاظم رضا سردبیر مجله پراهمیت "لوح" بود. نشریه‌ای برای داستان، که با گذشت قریب به نیم قرن هنوز نیز برای مطبوعات امروز  ما پیشنهادها و ایده‌های تازه‌ای دارد.

هنرآنلاین، درگذشت این نویسنده و روزنامه نگار را به جامعه ادبی و روزنامه نگاران تسلیت می‌گوید.