به گزارش هنرآنلاین،  ۹ روستای برگزیده و یک روستای استمرار (فعالیت مستمر  کتابخوانی دارد)، به این شرح معرفی شدند:

اشترمل، بخش مرکزی تویسرکان، استان همدان

ویان، بخش مرکزی،  کبودرآهنگ، همدان

ولیعصر، بخش مرکزی، مرودشت، فارس

مرزن‌آباد درویش خیل، بخش مرکزی- بابل- مازندران

عرب محله، بخش رودبی جنوبی، ساری، مازندران

گورک سادات، بخش دلوار، تنگستان، بوشهر

دهبکری، بخش دهبکری، بم، کرمان

ناچیت، بخش سیمینه، بوکان، آذربایجان غربی

دوکوهک، بخش مرکزی، رامهرمز، خوزستان

روستای استمرار: شاهنجرین، بخش شاهنجرین، درگزین، همدان