گروه فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: این رمان از ۵۰ فصل و پنج بخش تحت‌عناوین «بخش یکم: من»، «بخش دوم: قسمت اول: من لیلی (کودکی)»، «بخش دوم: قسمت دوم: من لیلی (بلوغ)»، «بخش دوم: قسمت سوم:‌ من لیلی (زندگی مشترک)»،«بخش دوم: قسمت چهارم:‌ من لیلی (فرزند)»، «بخش سوم: عشق علیه عشق»، «بخش چهارم: آموزش جنون»، «بخش پنجم: من (یادداشت‌های مهم) تشکیل شده است.

رمان «عشق علیه عشق» یا «پنجاه کلمه‌ای که دنیا را تغییر داد» جنایی فلسفی است ولی نوع روایت این‌گونه نیست که از ابتدا با جرم مشخصی مواجه باشیم. داستان به رابطه سه نسل از یک خانواده رابطه پدر، دختر و نوه اشاره دارد و از زبان حمید که مدرس هنر است روایت می‌شود.

در بخشی از صفحه ۹۴ کتاب آمده است: «لیلی صبور است. گاهی آن‌چنان صبور است که می‌هراسم همه زندگی‌اش را بر باد دهد. همیشه همین‌طور بوده. یا یک چیز را نمی‌خواهد یا اگر بخواهد می‌خواهد تمام آن را حفظ کند. به‌نحوی آرمان‌گرایی آزاردهنده‌ای دارد. این آرمان‌گرا بودن خیلی زهرآلودتر از آرمان‌گرایی یک چریک یا آدمی شبیه اوست. چریک می‌جنگد و می‌خواهد چیزی به دست بیاورد و اگر هم دیگران برای خواسته‌های او فدا شوند گاهی به‌هیچ‌وجه اهمیت نمی‌دهد چون آن هدف را برای جمعی می‌خواهد که او نیز میان آن‌هاست. اما لیلی گمان می‌کند رسیدن به هدفش فقط برای خود اوست. احساس می‌کند انگار بیرون از خودش چیزی وجود ندارد. مثل کسی است که با چادر سیاه در شب از خیابان می‌گذرد و از مقابل ماشین‌ها مانند یک شبح در یک لحظه می‌گذرد و انتظار دارد که فقط دیگران او را ببینند».

کتاب «عشق علیه عشق» یا «پنجاه کلمه‌ای که دنیا را تغییر داد» نوشته عباس مهیاد در شمارگان ۵۵۰ نسخه با قیمت ۶۵ هزار تومان در انتشارات هیلا منتشر شده است.