گروه فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: در این رمان که به‌نوعی ادای دین به خط و خطاطی است با دو روایت از دو دوره تاریخی مواجهیم که گاهی با هوشمندی نویسنده در زمان سومی بهم پیوند می‌خورند.

در کتاب «الف/یا» با معلمی روبروییم که از کار تعلیق شده و خطاطی که از دیوان‌خانه حکومت کنار گذاشته شدە است. معلم روایت خطاط را در میان اسناد و مدارک جاماندە از گذشته دور خط و ربط می‌دهد ضمن این که داستان خودش را می‌گوید.

در نگارش این رمان از دو نوع نثر متفاوت استفاده شده است. یک روایت به سبک امروز نگاشته شده و داستان خطاط به‌سیاق دوره قاجار؛ و این تفاوت حتی در حس‌های دو نثر نیز بارز است.

در بخشی از صفحه ۵۸ می‎خوانیم: «در آینه‌ای دیگر به‌هم ریخته بودم. بودم؟ نبودم. کمی نسبت به هیکل‌های ریز و تراشیده این‌جا چهره‌ام دهاتی‌تر می‌نمود. نمی‌نموند، به‌هم ریخته بودم. آینه هم خوب نبود. مهم زبان بدن است، به‌خصوص چشم، دست و دهان. دست تکان مده؛ دستت برای روی میز ساخته نشده. به جایی می‌زنی و می‌اندازی و می‌ریزی. زبانت، مراقب زبانت هم باش، روده‌درازی نکن. مهلت به دیگران هم بده. من کم حرفم؛ آره، مشخص است! چشم، با چشمت حرف بزن؛ زبان چشم بهتر از هر زبان دیگر است، از زبانت غافل نشوی».

کتاب «الف/یا» نوشته رضا علی‌پور با ترجمه محمدرئوف مرادی در شمارگان ۵۵۰ نسخه و با قیمت ۵۵ هزار تومان در انتشارات ققنوس منتشر شده است. این‌ رمان سال ۱۳۹۸ به زبان کردی در انتشارات مانگ به چاپ رسیده بود.