به گزارش هنرآنلاین، دبیرخانه جایزه کتاب سال غزل، از میان آثار چاپ‌ نشده‌ ارسالی به دبیرخانه‌ جایزه، نامزدهای مرحله نهایی داوری بخش ویژه‌ چهارمین دوره جایزه کتاب به شرح زیر است:

نامزدهای نهایی جایزه کتاب سال غزل به ترتیب حروف الفبا:

۱- حمید حسینیان

۲- امیر محمد خوبان

۳- محمد دانشور

۴- فاطمه سلیمانی

۵- فرزانه شفیعی

۶- زینب عسگرپور

مرحله‌ نهایی داوری این بخش از جایزه آغاز شده و برگزیده‌ نهایی، طی مراسم اختتامیه‌ جایزه‌ کتاب سال غزل، در شهریور ماه سال جاری معرفی شده و مورد تقدیر قرار خواهد گرفت.