گروه فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: شهرام شاهرختاش شاعر و منتقد، با اعلام این خبر به هنرآنلاین گفت: در مجموعه کامل اشعار، کتاب‌هایی که طی سال‌های گذشته با عناوین «خواب‌های فلزی»، «شهر دشوار حنجره‌ها»، «فصل غلیظ گیسو»، «از این دریای ناپیداکرانه»، «دست در پیشانی ایام»، «کتاب شهرام شاهرختاش» و «شب درنگ» نشر یافتند ارائه خواهدشد.

او با این توضیح که نخستین کتاب شعرش «خواب‌های فلزی» سال ۱۳۴۶ منتشر شده، ادامه‌داد: شعرهای من بیشتر اجتماعی و سیاسی است و حال و هوای درون من نسبت به محیط گذشته، دیده می‌شود.

شاهرختاش با بیان این که کتاب مجموعه کامل اشعارش در ۲۸۰ صفحه، به‌زودی توسط انتشارات افراز به چاپ می‌رسد، افزود: شعر مال خواص است نه عوام به‌ویژه شعر امروز ایران که به‌خاطر نو و تصویری بودن زیاد جای خود را میان خواص باز کرده در حالی که سایر افراد به سمت رمان هم می‌روند.

شاهرختاش از شاعران و منتقدان پیشکسوتی است که از دهه‌ ۴۰، شروع به فعالیت کرد و نقدهای بسیاری از او در مطبوعات و مجله‌های آن زمان از جمله مجله‌ «آیندگان» و «فردوسی» منتشر شده است.