به گزارش هنرآنلاین، این کتاب که توسط انتشارات کتاب نیستان منتشر شده حاوی شعر بلندی است و با وجود ساختار ظاهری‌اش برای مخاطبان کودک، مناسب خوانش و تامل برای رده‌های سنی بالاتر از خود نیز هست.

رحماندوست شعر خود را بر پای باورها آرزوها و زیست یک مادربزرگ که منبع بسیاری از الهام‌ها و مهربانی‌ها در باور ایرانیان است شکل می‌دهد و در بند بند آن از آرزوهای او نمادی برای آرزوهای مخاطبانش می‌سازد. آرزوهای مادربزرگ به شکلی نمادین اشاره‌ای است به آنچه ایرانیان سال‌هاست در باورهای سنتی و زیست روزمره خود آن را جستجو می‌کنند؛ حرکت از حال به سوی احسن الحال و کشف بهار زندگی و تلاش برای احیا آن.

این شعر همچنین با بازآفرینی سنت‌‌های ایرانی در بهار سعی کرده به شکلی نمادین به موضوع هدف‌مندی در زندگی و زیست انسان اشاره داشته باشد. سفره هفت سین و چینش آن و اتفاقاتی که به دنبال این چینش با آن همراه می‌شود نیز در همین راستا نمادی است از پویایی زندگی و هدفمندی آن و اشاره به این باور که پلیدی و سیاهی ماندنی نیست و با امید و تلاش می‌توان بر آن غلبه یافت. کتاب همچنین سعی کرده در زیر لایه‌های متنی خود نوعی آشتی و پیوند میان محیط زیست و طبیعت و مخاطبان خود ایجاد کند.

تصویرگری کتاب توسط فرهاد جمشیدی انجام شده و سعی کرده با تکیه بر مفاهیم واقع‌گرایی را در خدمت بازآفرینی آرزوها و باورهای نهفته در شعر درآورد و به همین خاطر می توان این تصویرگری را پلی میان خیال و واقعیت برای کشف تعبیر و تصویر خیال‌ها و رویاهای نهفته در کتاب به کار برد.