گروه فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: کامیار عابدی نویسنده، پژوهشگر و منتقد، با این توضیح که کتاب «در ایوان تماشا» را برای چاپ به انتشارات مروارید سپرده به هنرآنلاین گفت: این اثر دربردارنده ۲۵ مقاله است. تعداد کمی از این مقالات درباره شاعران ایران و تعداد بیشتر آن درباره موضوعات، پیوندها و تاثیرپذیرهایی است که بین شعر کهن و شعر معاصر وجود دارد. یعنی به ارتباط‌ها، مقایسه‎ها و پیوندهای که بین شعر کهن و معاصر انجام گرفته است، پرداخته‌ام. گاهی نیز یک موضوع و محتوا که در شعر کهن وجود داشته و در شعر معاصر استمرار پیدا کرده یا شعرهایی که در تضاد بودند با هم مقایسه و بررسی شدند.

او با بیان این که «در ایوان تماشا» برخلاف کتاب‎های دیگرم تک‎نگاری شاعران یا شناخت چهره یک شاعر نیست، افزود: بلکه نوعی تحلیل مقایسه‌ای میان شعر کهن، شعر معاصر و شناخت جریان‌های هست که در ساخت، فرم و محتوای برخی از شعرها وجود داشته و ادامه یافته است.

عابدی با اشاره به این که پیش‌تر ۲۵ مقاله در مجله‌های مختلف چاپ شده، تصریح‌کرد: این مقالات با افزودن منابع و تحلیل‌های تازه گسترش پیدا کرده و مجدد ویرایش شده است تا در قالب کتابی حدود ۳۵۰ صفحه‌ای منتشر شود.

او با این توضیح که آخرین مقاله‎ کتاب به بررسی برخی موضوعات و جریان‌های شعری مهم در دوره پساجنگ یعنی بعد از سال ۶۷ تا دهه ۹۰ اختصاص دارد، ادامه‌داد: در این اثر به منوچهری دامغانی، سعدی، خاقانی، سنایی، حافظ، عبید زاکانی، نیما یوشیج، فروغ فرخزاد، سهراب سپهری، احمد شاملو و بسیاری از شاعران معاصر دیگر پرداخته شده که برخی از آن‌ها شعرشان در خود عنوان برجسته شده و تعدادی شعرها در داخل متن به‌مناسبت مورد استفاده قرار گرفته است. «در ایوان تماشا» عنوان کتاب نیز تعبیری از یکی از شعرهای سپهری است.

عابدی درباره روش تحقیق این مقالات ادبی، اظهارداشت: روش بررسی مقالات تحقیقی - تحلیلی است؛ یعنی علاوه‎بر این که از تحقیق زیاد استفاده می‌کنم درعین‌حال تحلیل را از یاد نمی‌برم. در حقیقت ۲۵ مقاله این کتاب و به‎طور کلی تمام کارهایم آمیزه‌ای از پژوهش و نقد است.  

«محمد مقدم: شاعر و زبان شناس»، «محسن هشترودی: شاعر و ادیب»، «شورشگر بی‌آشتی: زندگی و شعر تندر کیا»، «رهنورد گمشده: زندگی و شعر حسن هنرمندی»، «شاعری از دیار آذرآبادگان: زندگی و شعر رعدی آذرخشی»، «در روشنی باران ها: تحلیل و بررسی شعرهای محمدرضا شفیعی‌کدکنی»، «به رغم پنجره‌های بسته: شعر معاصر زنان»، «جستجوی گل شیدایی: شعر شیراز و منصور اوجی» و «سیمین بهبهانی: شاعر و تکاپوگر مدنی» عناوین برخی آثار نشر یافته این محقق است.