گروه فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: این مترجم و منتقد ادبی، با این توضیح که کتاب «اندیشه اورول» نوشته جان رادن استاد دانشگاه‌هاى آمریکاست، گفت: این اثر که به شناخت اورول و زندگی او کمک می‌کند به‌زودی از سوی انتشارات فرهنگ جاوید منتشر می‌شود.

او با بیان این که کتاب دربرگیرنده شرح حال و مکاتبات جورج اورول است، افزود: همچنین در «اندیشه اورول» به دو کتاب «۱۹۸۴» و «قلعه حیوانات» پرداخته شده است. دو اثری که این نویسنده به‌خاطر آن‌ها در دنیا مشهور و معروف شد.

مدیر مسئول و صاحب امتیاز فصلنامه نقد و بررسی «کتاب تهران»، ادامه‌ داد: شروع جنگ سرد، شرایط بحرانی بعد از آن در انگلیس و اختلاف بین غرب و شوروی بعد از شروع جنگ سرد دست‌به‌دست هم داد دو کتاب «۱۹۸۴» و «قلعه حیوانات» در سراسر دنیا معروف شوند.

همایون‌پور با این توضیح که اورول در کتاب «۱۹۸۴» به‌کنایه به استالین می‌گوید «برادر بزرگ»، تصریح‌کرد: این اصطلاح درباره هر کتابی که مبحث آن به سیاست و علوم اجتماعی مرتبط است کاربرد دارد. در این اثر نشان می‌دهد عشق زن و مرد که طبیعی‌ترین عشق است تحت‌کنترل قرار دارد و می‌خواهند آدم‌های ماشینی تولید کنند.

او که برای برگردان کتاب «اندیشه اورول» تمام ترجمه‌های موجود درباره این دو کتاب را تهیه کرده، اظهارداشت: «۱۹۸۴» و «قلعه حیوانات» توسط ناشران مختلفی منتشر شده است. با تهیه ترجمه‌های مختلف برای این که مخاطب سردرگم نشود معادل اصطلاحاتی را انتخاب کردم که در ایران معروف است. اخیرا به‌مناسبت صدمین سال تولد جورج اورول چندین اثرش تجدید چاپ شدند. او زندگی راحتی نداشت و در سن ۴۹ سالگی به‌دلیل بیماری ریه از دنیا رفت.