گروه فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: این نمایشنامه در حدفاصل سال‌های ۱۳۰۷ و ۱۳۰۸ در اوایل حکومت رضاشاه می‌گذرد. موضوع «کارگران» درباره قیام کارگران نفت آبادان است. روشنفکری از این وضعیت در آبادان به‌شدت ناراحت است و می‌خواهد سندیکا درست و کارگردان را علیه استثماری که انگلیسی‌ها دارند متحد کند.

این اثر بیش از ۲۰ شخصیت دارد و در ۴۶ صفحه نوشته شده است. «کارگران» ماهیت دراماتیک مستقل و ساختار اپیزودیک دارد و مابین تئاتر برشت و تئاتر مستند قرار می‌گیرد. واقعه تاریخی در این متن به سبک برتولت برشت کمی فاصه‌گذاری شده راوی دارد و روایت‌ها‌ به شکل تئاتر متعارف دراماتیزه نشده است. 

در صفحه‌های ۳۹ و ۴۰ این نمایشنامه می‌خوانیم: «ما چند ساعته این‌جا منتظریم مستر ویلیام بیاد بیرون خواسته‌هامونو بهش بگیم. اما این‌جوری که معلومه اون نمی‌خواد بیاد بیرون و حرف ما رو بشنوه و به جاش نیروی نظامیش رو جلوی ما گذاشته تا به ما بفهمونه اسلحه بیخ گوش همه ماهاس. خب با این شرایط ما چاره‌ای نداریم خواسته‌هامونو که بعد رای‌گیری سندیکا تصویب شده اعلام کنیم. چه مستر ویلیام بیاد چه نیاد. همین‌جا اعلام کنم که ما از لحظه‌ای که خواسته‌هامونو بگیم اونو شنیده‌شده فرض می‌گیریم».

کتاب «کارگران» به‌قلم غلامحسین دولت‌آبادی با قیمت ۱۸ هزار تومان در نشر یکشنبه منتشر شده است.