گروه فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: این کتاب در چهار فصل «غنا و حکم عقل»، «غنا در آیات قرآن»، «غنا در روایات» و «ارزیابی کلی مباحث» مکتوب شده است. در این فصول مباحث متنوعی همچون نگاه عقلی در روایات، رابطه حکم شرع و حکم عقل درباره غنا، بررسی دلالت آیات، نظریه تاویل، معنای واقعی آیه، رابطه روایات با ظاهر آیه، نگاه عقلی و مبنای خردمندان، نگاه قرآنی و اصول حرمت، نگاه تاریخی و تطور غنا و معیارها در حکم غنا بررسی شد است.

این مباحث فقهی طی ۱۲ جلسه در نوروز ۱۴۰۰ در فضای مجازی به علاقه‌مندان ارائه شده و بهار امسال در قالب کتاب نشر یافته است.

در بخشی از (درآمد) کتاب می‌خوانیم: «بحث درباره غنا و موسیقی است؛ مسئله‌ای که در فقه ما سابقه بسیار طولانی دارد. تحقیقات فراوانی دراین‌باره انجام شده و رساله‌های زیادی نیز در این‌ موضوع نوشته شده است. نخستین و اساسی‌ترین مطلبی که در این بحث، نیاز به تامل دارد این است که در بحث از غنا و موسیقی با نگاه فقهی، از چه منبعی استقاده شده و با چه روشی به پرسش‌های مربوط به این بحث پاسخ داده می‌شود؟ برای رسیدن به احکام فقهی، چهار منبع در اختیار است: عقل، قرآن، سنت و اجماع».

در صفحه ۳۵ بررسی فقهی «آواز و غنا» آمده است: «در قرآن کریم چند عنوان وجود دارد که قابل انطباق بر موضوع غنا است و باید درباره انطباق آن‌ها بحث کرد. باید توجه داشت که در قرآن موضوع غنا به‌صراحت نیامده است. برخلاف موضوعات دیگری مانند خمر که در قرآن صریح مطرح شده و حکم آن هم بیان شده است، درباره غنا آیه‌ای وجود ندارد؛ چنان که لفظ موسیقی هم در قرآن یافت نمی‌شود. لذا اگر از دلالت آیات قرآن بحث می‌شود، از این جهت است که آیا عناوین دیگری در قرآن مطرح شده است که قابل تطبیق بر غنا باشد یا نه؟

بر این اساس، چهار عنوان که در قرآن قابل انطباق بر غنا است، عبارتند از ۱.قول‌الزور ۲. لغو، ۳. الزور، ۴. لهوالحدیث».

کتاب بررسی فقهی «آواز و غنا» نوشته محمد سروش محلاتی با قیمت ۸۵ هزار تومان در انتشارات میراث اهل قلم منتشر شده است.