به گزارش هنرآنلاین، در این مراسم حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، بهمن نامور مطلق رئیس فرهنگستان هنر، میرجلال‌الدین کزازی چهره ماندگار، استاد و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، امیر صادقی روایت‌گر شاهنامه، علی ناری ضرب نواز زورخانه، علی رواقی استاد زبان و ادبیات فارسی، قرآن پژوه و شاهنامه پژوه، قدمعلی سرامی استاد زبان و ادبیات فارسی و فردوسی شناس و امیرحسین ماحوزی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سخنرانی خواهند کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند ساعت ۱۷ تا ۱۹ به خیابان ولیعصر(عج)، پایین‌تر از میدان منیریه، پل امیربهار، خیابان سرلشکر بشیری، پلاک ۷۱ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی مراجعه کنند.