گروه فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: این کتاب از پنج داستان با عناوین  «ونوشه»، «نجات»، «صحرا»، «آبان» و «زهره» تشکیل شده است. هر پنج داستان کوتاه کتاب روایت زنانی ساکن تهران است که برای تکمیل داستان خود وارد زندگی یکدیگر می‌شوند.

اتفاقات ناتمامی که هر روز با آن‌ها روبه‌رو هستیم و ممکن است بی‌تفاوت از کنار آن‌ها عبور کنیم. «زنی شبیه تهران» داستان شهری است که می‌تواند بی‌رحم باشد و حتی هویت جدیدی از انسان‌ها بسازد. تمام اتفاقات کتاب در ۶ روز از مرداد ماه سال ۱۳۹۸ رخ می‌دهد. هر داستان یک راوی دارد که زندگی‌ خود را روایت می‌کند.

در بخشی از داستان کتاب «ونوشه» صفحه ۱۷ می‌خوانیم: «دو سه روز بعد از آمدن مرد کت‌مشکی به تئاتر نصر، یکی خبر آورد حال سعدی افشار خوش نیست. همسایه‌ها آقاسعدی را بی‌حال توی حیاط خانه‌اش پیدا کرده بودند و رسانده بودند بیمارستان. فکر می‌کنم بیمارستان امیرعلم. همه نگران حال آقاسعدی و جور شدن پول بیمارستان بودند و دنگشان را ریخته بودند وسط. کسی از من توقعی نداشت. همان روز مدیر تئاتر نصر یک دیالوگ پروپیمان نوشت و به نقشم زورچپان کرد که دلم به ماندن قرص شود».

کتاب «زنی شبیه تهران» نوشته مهسا دهقانی‌پور در شمارگان ۶۶۰ نسخه و با قیمت ۲۵ هزار تومان توسط انتشارات هیلا منتشر شده است.