گروه فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: کتاب شامل دو بخش «معنابخش‌های زندگی» و «مانع‌های معنابخشی به زندگی» است. در این اثر مجموعه‌ای از راه‌ها بررسی شده تا کشف کنیم معنای زندگی‌مان کجا است؛ این بررسی حول محور هشت مفهوم عمده معنادار «عشق»، «خانواده»، «کار»، «دوستی»، «فرهنگ»، «سیاست»، «طبیعت» و «فلسفه» است.

در کتاب «معنای زندگی را دریافتن» هدف این نیست معنابخشی جدید شناسایی شود بلکه هدف یادآوری اموری آشناست. این امور باید مسیر را مشخص کند و ما را توانمند سازد که به خواسته‌هایمان پی ببریم یا اگر اوضاع موافق خواسته‌هایمان نبود، خواسته‌هایی نو در پیش بگیریم.

 «مانع‌های معنابخشی به زندگی» نیز در این کتاب طی مباحث «خودشناسی ناروشن»، «کوته‌فکری»، «فداکاری»، «جاودانگی» و «هنرروایتگری» بررسی شده است.

در بخشی از مقدمه کتاب، آمده است: «زندگی معنادار در درازمدت شکل می‌گیرد. طرح‌ها و رابطه‌ها و دل‌مشغولی‌ها و تعهدات به‌مرور زمان است که شکل می‌گیرد. فعالیت‌های معنادار اثری از خود برجا می‌گذارد؛ حتی وقتی عواطفی ما را به انجام دادن آن‌ها واداشته، از میان رفته باشد».

کتاب «معنای زندگی را دریافتن» جستارهایی برای زندگی با ترجمه محمد یوسفی‌شیرازی در شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و با قمیت ۳۹ هزار تومان اواخر زمستان ۱۴۰۰ توسط نشر هنوز منتشر شد و در مدت کوتاهی به چاپ دوم رسید. این اثر که حاوی تصویر نیز هست با توافق آلن دوباتن و موسسه مدرسه زندگی نشر یافته است.