به گزارش هنرآنلاین، گروه جوایز خردسال شورای کتاب کودک، متشکل از سه عضو در تاریخ چهارشنبه سیزدهم بهمن ۱۴۰۰ به کار داوری کتاب‌های پیشنهادی گروه بررسی خردسال شورای کتاب کودک پایان داد.

اعضای این گروه داوری، نماینده منتخب گروه بررسی خردسال، یک نفر از اعضای شورای کتاب کودک و خارج از گروه بررسی مربوطه و یک داور دعوت‌شده از خارج شورای کتاب کودک هستند. این داوران عبارتند از شهلا افتخاری، فریبا کیهانی و ماندانا رضوی‌زاده.

کتاب‌های بررسی‌شده در این گروه شامل کتاب‌های زیر هستند:

پیشنهاد برگزیده

«به کرگدن بگو بره» اعظم مهدوی، تصویرگر پدرام کازرونی، تهران: انتشارات فاطمی، کتاب طوطی

 «هیس! ببر را بیدار نکنیم!» نویسنده و تصویرگر بریتا تکنتروپ، مترجم مهرنوش پارسانژاد. تهران: نشر پرتقال

منتخبان در مراسم اعلام جوایز شورای کتاب کودک معرفی خواهند شد.