گروه فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: این کتاب شامل چهار فصل است که هر کدام چهار بخش دارد. فصل نخست شامل «افلاطون یا شوپنهاور؟»، «ویژگی نمود؟»، «آرای مدرنیستی» و «از آن‌خودسازی‌های مدرنیستی»، فصل دوم، حاوی «نقد و ارزش»، «نقش مرورنویسی»، «زیبایی، عشق، دوستی» و «جذابیت،‌ زیبایی، تکامل»، فصل سوم، حاوی عناوین «هنر، زیبایی، میل»، «زیبایی، اجتماع، کلیت»، «هم‌شکلی، سبک، تمایز» و «زیبایی‌شناسی، بی‌واسطگی، فردیت» و فصل چهارم شامل عناوین «المپیای مانه»، «تفسیر، ژرفا، گستره»، «تفسیر، زیبایی، خیر» و «زیبایی، عدم قطعیت، شادکامی» است.

کتاب «جایگاه زیبایی در عالم هنر» پژوهشی فلسفی در راز زیبایی و نقش انضمامی آن در زندگی است. در این اثر نهاماس پیوسته میان فلسفه یونان باستان به‌ویژه افلاطون و نیچه در رفت‌وآمد است و بینش عمیق خود را درباره زیبایی و هنر آثار هنری را با دریافت‌هایش از آرایی فیلسوفان مغرب زمین مقایسه می‌کند و هرگز از اتخاذ موضعی از آن خویش غافل نمی‌شود.

نویسنده کتاب، در تحلیل‌های خود از فیلسوفان، نویسندگان، شاعران و نقاشان بزرگ مغرب ‌زمین مدد می‌گیرد، اما کاری بسیار فراتر از بازگویی قابل فهم دیدگاه‌های آن‌ها انجام می‌دهد. هدف او این نیست که با ذخیره  نظریات فلسفی درباره زیبایی، سراغ تحلیل آثاری هنری و اشیا طبیعی زیبا برود بلکه می‌کوشد با دریافت‌ها و ادراک‌های مستقیم از زیبایی، حتی در صحت و سقم آن نظریه‌ها چون و چرا کند. در این کتاب می‌آموزیم که زیبایی نه فقط در هنرها و طبیعت، بلکه در همین نزدیکی‌های ما هم خود را نشان می‌دهد به شرطی که چشمی برای دیدن آن‌ و گوشی برای شنیدن داشته باشیم.

در صفحه ۱۲۵ کتاب آمده است: «چشم‌ها فقط پنجره‌هایی به نفس نیستند، بلکه بخشی از آن‌اند. آنچه درباره چشم‌ها می‌دانیم- یا تصور می‌کنیم می‌دانیم یا می‌خواهیم تصور کنیم که می‌دانیم- بر نحوه‌ای که مردم به ما نگاه می‌کنند تاثیر می‌گذارد، و نحوه‌ای که مردم به ما نگاه می‌کنند بر آنچه انتظار داریم در آینده راجع به آن‌ها بدانیم تاثیر می‌گذارد. زیبایی، که به نمود محدود نیست، نه از نمود جداست و نه، در عوض، خصوصیتی است متعلق به چیزی دیگر- نوعی ذهن، نوعی نفس، نوعی خود درونی. زیبایی، در یک کلمه، همه آن چیزهایی است که در یک شخص به آن‌ها عشق می‌ورزیم، و هنگامی که این چیزها به واقع همه چیز باشد، هنگامی که (به قول معروف) نه به این یا آن چیز یک شخص بلکه به خود شخص عشق می‌ورزیم، نمی‌توانیم بگوییم که آن چیز چیست. آنچه می‌توانیم به زبان آوریم، که همان چیزی است که از قبل می‌دانیم، هرگز برای تبیین زیبایی‌ای که مشخصه متعلق عشق است کفایت نمی‌کند، و این باعث می‌شود عشق از خواست یادگیری جدایی‌ناپذیر شود».

کتاب «جایگاه زیبایی در عالم هنر» نوشته الکساندر نهاماس با ترجمه سیدمسعود حسینی در شمارگان ۱۱۰۰ نسخه و با قیمت ۵۵ هزار تومان از سوی انتشارات ققنوس منتشر شده است.