به گزارش هنرآنلاین، این نشست با حضور معصومه خدادادی، مهری بهفر، حمیدرضا اردستانی رستمی و علی دهباشی در ساعت پنج بعدازظهر چهارشنبه یکم دی‌ماه ۱۴۰۰ در کتابفروشی فرهنگان فرشته برگزار می‌شود. به علت لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در دوران همه‌گیری کرونا، این نشست به صورت مجازی برگزار شده و از نشانی‌های زیر پخش می‌شود:

instagram.com/bukharamag

instagram.com/farhangan.fereshte

مهری بهفر، شاهنامه‌پژوه، نویسنده و سردبیر نشریه ویژه معرفی کتاب و ترویج کتابخوانی «رود» و عضو هیات علمی دانشگاه است. از او پیش‌تر کتاب «بازتاب»، نقدی بر برخی از آثار ادبیات داستانی معاصر ایران، «عشق در گذرگاه‌های شب‌زده»، بررسی تطبیقی عاشقانگی در شعر معاصر و کلاسیک ایران، و مقالاتی در زمینه شاهنامه، ادبیات روایی و جستارهایی درباره زنان در متن و فرهنگ منتشر شده است.

شاهنامه فردوسی، تصحیح انتقادی و شرح یکایک ابیات، مجموعه‌ای است دربردارنده طیفی از دانسته‌های بایسته برای فهم شاهنامه و تمعق در آن؛ از ریشه‌شناسی واژگان، بررسی تعابیر، اصطلاحات، کنایات متن و شرح لغات و طرح نکات فقه‌اللغوی تا بررسی درونمایه‌های اساطیری و مقایسه آن با متون همزمان و ناهمزمان با شاهنامه که سرانجام به ارائه گزارشی از هر بیت می‌رسد.

این اثر که تصحیحی جدید از متن شاهنامه است، مبتنی بر روش «بینابینی» و  توجه تام به ضبط «اکثر نسخ»  کتابت شده پیش از نیمه قرن هشتم است. اما هویت و شخصیت اصلی این اثر، در مقایسه با آثار دیگر در این زمینه، در گرو درک توامان‌بودن و جدایی‌ناپذیری امر تصحیح و شرح است.

این نشست در کتابفروشی فرهنگان فرشته به صورت مجازی برگزار و از نشانی‌های زیر پخش می‌شود:

instagram.com/bukharamag

instagram.com/Farhangan.feresh