به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بر اساس آمار اعلام شده از سوی دبیرخانه دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی در مهرماه و آبان ماه سال جاری مجوز پنج هزار و ۵۶۶ عنوان کتاب در استان تهران صادر شده است. تعداد این مجوزها در مهرماه  ۲۴۳۲ و در آبان ماه ۳۱۳۴ مجوز بوده است.

همچنین تعداد مجوزهای صادر شده قبل از چاپ در مهرماه در استان تهران بر اساس سرفصل‌های موضوعی کتاب‌ها عبارتند از: ادبیات ترجمه (۱۹۸)، تاریخ و جغرافیا (۷۹)، دین (۱۳۶)، زبان‌های خارجی (۶۵)، علوم اجتماعی (۲۳۶)، علوم سیاسی (۸۲)، ادبیات تالیف (۲۰۸)، روانشناسی و عرفان (۳۵۳)، ادبیات کلاسیک (۴۵)، فلسفه (۵۴)، کودک و نوجوان (۴۵۷)، هنر (۱۳۴)، شعر (۳۴۱)، زبان‌های محلی(۴۴).

تعداد مجوزهای صادره در استان تهران در آبان ماه نیز بر اساس موضوعات از این قرار است: ادبیات ترجمه (۱۸۷)، تاریخ و جغرافیا (۹۰)، دین (۱۹۳)، زبان‌های خارجی (۸۵)، علوم اجتماعی (۲۳۲)، علوم سیاسی (۷۱) ، ادبیات تالیف (۳۱۹)، روانشناسی و عرفان (۴۲۳) ، ادبیات کلاسیک (۵۶) ، فلسفه (۳۹) ، کودک و نوجوان (۷۹۵)، هنر (۱۱۰)، شعر (۵۰۷)، زبان‌های محلی(۲۷).

تعداد آثار اعلام وصول شده در دو ماه گذشته نیز ۲۲ هزار و ۶۷۰  عنوان بوده است؛ در مهرماه ده هزار و ۴۴۰ و در آبان ماه ۱۲ هزار و ۲۳۰ عنوان. در ده استانی که به آنها صدور مجوز به آنها تفویض شده نیز در مهرماه یک هزار و ۴۸۲ و در آبان ماه یک هزار و ۷۴۷ مجوز پیش از چاپ صادر شده است.

تعداد مجوزهای پیش از چاپ در مهرماه به تفکیک استان‌‌ها عبارتند از: فارس (۵۱)، کرمان (۳۱)، یزد (۴۴)، آذربایجان شرقی (۱۷۷)، خراسان رضوی (۲۸۷)، خوزستان (۶۴)، همدان (۳۱)، گیلان (۸۷)، قم (۴۸۴) و اصفهان (۲۲۶).

تعداد مجوزهای پیش از چاپ در آبان ماه نیز به این ترتیب هستند: فارس (۱۲۷)، کرمان (۵۰)، یزد (۳۸)، آذربایجان شرقی (۲۰۹)، خراسان رضوی (۲۳۳)، خوزستان (۷۵)، همدان (۲۳)، گیلان (۷۲)، قم (۷۰۹) و اصفهان (۲۱۱).

در استان‌های کشور در مهرماه سه هزار و ۱۱۸ و در آبان‌ماه سه هزار و ۴۹۰ اثر اعلام وصول شده است.