به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی انتشارات علمی و فرهنگی، در معرفی این کتاب آمده است: تسلط کم نظیر قاضی بر زبان فارسی، زبردستی او در ترجمه، شمار فراوان آثار، دانش وسیع و قریحه‌ در انتخاب آثار او را در جایگاهی قرار داده است که بی‌تردید کارنامه‌ آثار و ترجمه‌های او فصلی ممتاز از تاریخ ترجمه در دوره‌های متاخر خواهد بود.

این کتاب راوی روش او در تدوین کتاب، شکل‌گیری ایده‌ ترجمه و انتخاب اثر، معرفی ضمنی و عرضه‌ نمونه‌ای از متن ترجمه است. قاضی در« سرگذشت ترجمه‌های من» با آغاز از روایت ترجمه‌ کلود ولگرد ویکتور هوگو در آغاز دهه‌ بیست شمسی در سال ۱۳۱۷ تا بازگویی ماجرای ترجمه‌ دن کیشوت، سمرقند، کورش کبیر و ماجرای دلکش ترجمه‌ ده‌ها اثر دیگر را آورده است. به نحوی که این کتاب، متضمن کارکردهایی متنوع شامل بازگویی بخشی از تاریخ ترجمه، معرفی سبک ترجمه، و معرفی کتاب ترجمه شده و عرضه‌ منتخب متون است.

علاوه بر آن، بازگویی فراز و فرود حرفه‌ای، وقفه‌ها و دشواری های ترجمه، کارکردی تعلیمی به کتاب بخشیده است. با این وصف «سرگذشت ترجمه‌های من» را می‌توان فرهنگ ترجمه‌های محمد قاضی دانست.

این کتاب که پیش‌تر از سوی نشرهای دیگری به چاپ می‌رسید و اکنون با واگذاری امتیازش به انتشارات علمی و فرهنگی، برای اولین بار در این انتشارات منتشر شده است.

در ابتدای کتاب پیشگفتار و مقدمه‌ای را شاهدیم که شرحی مختصر بر زندگی محمد قاضی به قلم خود اوست و نیز توضیحی در باب چرایی نگاشتن این اثر. محمد قاضی سپس یک‌به‌یک سرگذشت ترجمه‌هایش را از نظر می‌گذراند. در انتهای کتاب نیز فهرستی از کارنامه‌ آثار او آمده است.

«سرگذشت ترجمه‌های من» در ۵۴۳ صفحه، شمارگان هزار نسخه، به قیمت ۱۴۰ هزار تومان منتشر شده است.