به گزارش هنرآنلاین، در این برنامه محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاد دانشگاه تهران، حسن بلخاری قهی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و استاد دانشگاه تهران، بهاالدین خرمشاهی مترجم و حافظ‌پژوه، حسن انوری چهره ماندگار زبان و ادبیات فارسی، کاووس حسن لی استاد ادبیات دانشگاه شیراز، محمد بقایی ماکان نویسنده، مترجم و استاد ادبیات فارسی و سید نجمی حسن زیدی دانشیار دانشکده دولتی آموزشی کراچیِ پاکستان سخنرانی خواهند کرد.

حافظ شیرازی با بیان شاعرانه و استادانه خود برخی از داستان‌های قرآنی را با اشاراتی ظریف بیان می‌کند اما به واقع او ناظم شعر نیست که به بیان روایت و داستان بپردازد، بلکه شاعری زبردست و تواناست که با قدرت تخیل و شناخت ژرفی که نسبت به بسیاری از نکات و لطائف قرآنی، اجتماعی و فرهنگی دارد، اندیشه و نگاه خود را در قالب شعر ارائه می‌دهد. نگاه این شاعر پرآوازه پارسی‌گو به هستی، نگاهی جهان شمول است؛ به گونه‌ای که اندیشه‌های خود را در قالب اشعارش با بیانی شیوا و زیبا و با بکارگیری استعاره و تشبیه، ایهام و مجاز و سایر صناعات ادبی بیان کرده است.

این نشست سه‌شنبه بیست مهرماه از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در نشانی‌های زیر پخش خواهد شد:

https://www.instagram.com/anjomanasarmafakher۲

https://www.aparat.com/mafakherefarhangi

https://t.me/anjomanasarmafakher