به گزارش هنرآنلاین، در معرفی ناشر از این کتاب آمده است: این دفتر شعر در سه بخش غزل‌های پسین، غزل‌های پیشین و دوبیتی‌ها تنظیم شده است. مقدمه این دفتر شعر بسیار کوتاه و از یک حکایت و گفتار برجای مانده از ابوالحسن خرقانی از عرفای نامدار ایران انتخاب شده است که نشان از رویکردی عرفانی برای سرایش اشعار این مجموعه دارد و این موضوع در زیرنویس‌های منتشر شده و تلمیحات برخی از غزل‌های این مجموعه نیز مورد تصریح شاعر قرار گرفته است.

سیدمحمد تولیت شاعری جوان و دانش‌آموخته رشته زبان و ادبیات فارسی است که پیش از این با دو کتاب «غوغای غزل» و «چشم‌لرزه‌ها» خود را به دنیای علاقه‌مندان شعر معرفی و جای پای خود را در میان شاعران صاحب سبک جوان معاصر تثبیت کرده است.

تولیت پیش از این عنوان کرده است که خودش را شیفته و پیرو سنت شاعرانه هوشنگ ابتهاج و مهدی اخوان‌ثالث می‌داند و اعتراف می‌کند که هر چه در غزل و غزل‌سرایی بدان پایبند و معتقد است، پنجاه سال قبل توسط مهدی اخوان‌ثالث در قالب شعر و متن منظوم و ثبت شده است و به همین اعتبار دیگر نیازی نمی‌بیند که در این زمینه از زبان خود سخنی بگوید. با این همه شعر او را باید بسیار وامدار شعر سایه به ویژه صداقت و صمیمیت عاطفی او دانست که این مساله در اشعار این مجموعه نیز قابل ردیابی و رویت است.

درباره ویژگی‌های اشعار او به ویژه در قالب غزل به چند ویژگی شاخص می‌توان اشاره کرد. نخست اینکه غزلیات او در این کتاب در زمره غزلیات کوتاه به شمار می‌رود که در تعداد بیت‌ها و نیز طول مصرع‌ها می‌توان به روشنی این موضوع را ردیابی و رصد کرد.

از سوی دیگر تولیت در شعر خود و با نمایش دلبستگی به غزل، هیچگاه خود را مقهور و شیفته بازی‌های زبانی برای بیان نشان نداده است و سعی نمی‌کند تا محتوای شعرش را پیش پای زبان تغزلی ذبح کند.

در میان غزل‌های تولیت هیجان و عشق به شکلی ساده همواره جاری و ساری است. او حتی زمانی که در لفافه غزل می‌گوید به مخاطبش این پیام را می‌دهد که به وادی شور شاعرانگی وارد شده، که البته در این توصیف‌های شورانگیز استعاره‌هایی بسیار شیرین قرار گرفته است.

«وقت کبود» مجموعه غزل و دوبیتی سیدمحمد تولیت از سوی انتشارات کتاب نیستان منتشر شده است.