گروه فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: این مجموعه از سیزده داستان کوتاه با عناوین «دیوار خالی روبه‌رو»، «معصومیت احساس»، «مترسک»، «به وقت بغداد»، «غلیظ مثل غین»، «ساک قرمز سایه‌خانم»، «سیاه، سفید، خاکستری»، «خانم دانازول»، «زنجیر»، «جوراب استارلایت»، «طعم گس آرامش»، «نزدیک‌تر از همیشه»‌ و «چادرشب» تشکیل شده است.

محتوای کلی داستان‌ها به مرگ و ذهنیت انسان‌ها نسبت به آن برمی‌گردد و این نگرش در شکل‌های مختلف روایت شده است. داستان‌های کتاب «سایه‌ات را دنبال می‌کنم» خانوادگی است و روایت‌گر درد و رنج ناشی از خاطرات گذشته شخصیت‌ها و زندگی اکنون آن‌هاست که با نگاه و پرداخت دقیق نویسنده موقعیت‌ها و پدیده‌ها به شکل تاثیرگذاری مکتوب شدند.

در بخشی از داستان «طعم گس آرامش» می‌خوانیم: «چند قدم عقب. چند قدم جلو. زنی با حرکت دست صدایش کرده بود. دستش از زیر چادر مشکی بیرون آمده و النگوهای ظریف روی مچ گندمی لاغرش بازی کرده بود. او دویده بود و به سمت دستی که فریادش زده بود. حالا کنارش بود. صدای ریزش النگوها را می‌شنید. دست زن را گرفته بود. گرمی دست آشنای مادر مثل گرمای آفتاب روزی برفی تنش را سست کرده بود. دلش می‌خواست نگاه کند ببیند او هم مثل خودش ترسیده یا نه. اما مادر رو برگردانده بود و او را از میان جمعیت بیرون کشیده بود. باید همراه او می‌دوید و نگران گودال‌های پر از آب و آشغال کف بازار نمی‌بود. نگران زمین خوردن و بلند نشدن نمی‌بود. کفش و لباسش خیس و کثیف شد. از حجم بزرگ سیاهی و وحشت دور شد. همه چیز را سپرده بود به او و اقتدار زنانه دست‌هایش. دست زنانه محکم‌تر دستش را فشار داده بود».

کتاب «سایه‌ات را دنبال می‌کنم» نوشته نسرین سالاری در شمارگان ۵۵۰ نسخه و با قیمت ۲۲ هزار تومان از سوی انتشارات هیلا منتشر شده است.