به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، اعضای هیات مدیره بر اساس ماده ٢٢ اساسنامه‌‌ انجمن صنفی که می‌بایست طی دو هفته پس از برگزاری مجمع عمومی، نخستین جلسه‌‌ خود را تشکیل بدهند، از میان خود حسین تولایی را به‌ عنوان نایب رئیس هیات‌مدیره، مناف یحیی‌پور را به عنوان دبیر انجمن و سولماز خواجه‌وند را به‌ عنوان مسئول امور مالی انجمن برگزیدند.

فریدون عموزاده خلیلی در این جلسه که به صورت تلفیقی حضوری و مجازی تشکیل شد، ضمن اشاره به روند طی‌شده برای تاسیس انجمن صنفی نویسندگان کودک و نوجوان گفت: تشکیل انجمن صنفی نویسندگان کودک و نوجوان سالیان سال یکی از دغدغه‌های جدی اعضای انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و اعضای هیات مدیره‌های دوره‌های مختلف انجمن بود. از همان اولین دوره‌ای که این انجمن تاسیس شد، همه بسیار پیگیر و مشتاق بودیم که بتوانیم آن را به سمت انجمن صنفی ببریم؛ چرا که همیشه یکی از دغدغه‌های انجمن نویسندگان کودک و نوجوان این بوده که نویسندگان از تمام امکانات، مزایا، امتیازها و حقوقی برخوردار باشند که برای یک شهروند عادی دارای شناسه حرفه‌ای تعریف می‌شود.

نخستین مجمع عمومی انجمن صنفی سراسری نویسندگان کودک و نوجوان ١٢ مرداد جاری با عضویت بیش از ٢٣٠ نویسنده از سراسر کشور برگزار شد و حاضران در مجمع عمومی، اعضای هیات مدیره و بازرسان نخستین دوره‌ فعالیت انجمن صنفی نویسندگان کودک و نوجوان را برگزیدند.