گروه فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: این کتاب مشتمل بر مقالاتی در زمینه‌های زیبایی‌شناسی، نشانه‌شناسی هنر عروسکی و همچنین مقالاتی در ارتباط با بازیگر-بازی‌دهنده عروسک و تئاتر اشیا است.

«نظام‌های نشانه‌ای هنر عروسکی»، «فلسفه‌های آموزش در تئاتر عروسکی- نمایشگر عروسکی، بازیگر- نمایشگر، اجراگر»، «اثر متقابل فاعل و شی در تئاتر عروسکی معاصر»، «پایان خاص بودگی؟ زیبایی‌شناسی تئاتر عروسکی در ابتدای قرن بیستم»، «تئاتر اشیا» و «دوران ابراتسف» عناوین مقالات محسوب می‌شود.

کتاب «اندیشه‌های فلسفی هنریک یورکفسکی درباره تئاتر عروسکی» سومین مجموعه از مقالات هنریک یورکفسکی (۱۹۲۷-۲۰۱۶) نظریه‌پرداز تئاتر و تئاتر عروسکی است. کتاب اول تحت عنوان «عملکرد فرهنگی تئاتر عروسکی» توسط نشر قطره در سال ۱۳۹۳ به چاپ رسید که شامل مقالاتی در حوزه‌های مختلف هنر عروسکی، مانند نقش عروسک‌ها در آیین‌ها و تعاریف مختلف عروسک و تئاتر عروسکی از منظر نظریه‌پردازان قرن بیستم بود.

کتاب دوم که با عنوان «سنت و زمان حال تئاتر عروسکی» توسط نشر افراز در سال ۱۳۹۸ چاپ شد، به بررسی خاستگاه عروسک و همچنین به موجودیت آن در دوران باستان و قرون وسطا پرداخته و شکل سنتی آن را در بعضی از قاره‌ها، از جمله آسیا و آفریقا بیان کرده است.

در بخشی از مقدمه این کتاب به قلم حمیدرضا اردلان، آمده است: «یورکفسکی ادارک پیشینیان و خود را از ارتباط عروسک با ربطه‌ای نشانه‌شناسانه، در قیاس‌های تشریحی تدوین کرده است. مهم‌ترین دریافت وی تنوع کارکردهای عروسک در نظام نشانه‌شناختی پراگماتیستی است. این پارامتر در متن یورکفسکی به‌عنوان یک کلید مطرح است: وضعیت حضور عروسک بر صحنه در نسبت با وضعیت بازی‌دهندگان. این وضعیت صرفا فیزیکی نیست بلکه با تصور و ادارک بازی‌دهنده و مخاطب مرتبط است، که می‌توان صورت‌های متنوعی را از آن وضعیت استخراج کرد. اگر بخواهیم موقعیت آرا یورکفسکی را درباره عروسک و ساختارهای نشانه‌شناسی تخمین بزنیم او در حوزه «متافیزیک اخص» بیان مسئله می‌کند؛ او با انتقاد از نظریات دیگران و با چیدمان زمانی نظریه‌ها به‌شیوه‌ای از بررسی تطبیقی و تشبیهی می‌رسد. نحوه بیان مسئله یورکفسکی منطقی و عقلی است، از این حیث روش وی تاویلی نیست و در نسبت با هرمنوتیک قرار نمی‌گیرد».

کتاب «اندیشه‌های فلسفی هنریک یورکفسکی درباره تئاتر عروسکی» نوشته هنریک یورکفسکی با ترجمه زهره بهروزی‌نیا از سوی انتشارات نمایش در شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و با قیمت ۳۵ هزار تومان به‌مناسبت برگزاری هجدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران- مبارک نشر یافته است.