به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، در متن‌ توئیت سیدعباس صالحی آمده است: «فرهنگ و هنر بخش مغفول مناظرات بود، حتی در دومین مناظره با عنوان فرهنگی و اجتماعی.

‌ایران بدون فرهنگ و هنر ایران نیست!

‌از کدام برنامه سخن می‌گوییم؟!!»