گروه فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: این شاعر زاده سال ١٣١٦ خورشیدی در شیراز بود. «باغ شب»، «خواب درخت و تنهایی زمین»، «شهر خسته»، «این سوسن است که می‌خواند»، «مرغ سحر»، «صدای همیشه»، «شعرهایی به کوتاهی عمر»، «حالی است مرا» و «کوتاه مثل آه» از جمله آثار به‌جامانده از زنده‌یاد مرحوم اوجی هستند.